Länsstyrelsen i Kronobergs läns prioriteringslista förorenade områden 2020

Länsstyrelsen presenterar varje år i oktober en lista över de ur efterbehandlingssynpunkt mest prioriterade områdena i länet.

Vid en del områden på listan har föroreningar redan påträffats medan det för andra områden bara finns en misstanke om att verksamheter har gett upphov till föroreningar.

Listan är ett prioriteringsredskap för myndigheterna som kan förändras från år till år och kan inte ses som en slutlig lista över länets mest förorenade områden. Förändringar i listan kan ske till följd av ändrad markanvändning, undersökningar, skyddsåtgärder, sanering eller andra omständigheter som gör att Länsstyrelsen bedömer att ett område ska tas bort eller läggas till på listan.

Vill du ha mer information om något område på listan? Kontakta Länsstyrelsens handläggare för förorenade områden via Länsstyrelsens växel 010-223 70 00 eller via e-post miljoskydd.kronoberg@lansstyrelsen.se

Listan i sin helhet finns också här:

Prioriteringslista Kronobergs län beslutad 2020-10-28 Pdf, 105.9 kB.

OBS! De första tio områdena är rangordnade. Övriga presenteras utan inbördes ordning.

Tabell över de mest förorenade områdena i Kronobergs län

Objektsnamn

Kommun

Bransch

1. Kosta glasbruk

Lessebo

Glasindustri

2. Bergdala glasbruk

Lessebo

Glasindustri

3. Rosdala glasbruk

Uppvidinge

Glasindustri

4. Alsterfors glasbruk

Uppvidinge

Glasindustri

5. Strömbergshyttan

Lessebo

Glasindustri

6. Åryds glasbruk

Växjö

Glasindustri

7. Älghults glasbruk

Uppvidinge

Glasindustri

8. Skrufs glasbruk

Lessebo

Glasindustri

9. Ryds glasbruk

Tingsryd

Glasindustri

10. Lindshammar glasbruk

Uppvidinge

Glasindustri

Berghems glasbruk

Uppvidinge

Glasindustri

Björkå glasbruk

Uppvidinge

Glasindustri

Sandviks glasbruk

Lessebo

Glasindustri

Hjertsjö glasbruk

Uppvidinge

Glasindustri

Östervik glasbruk

Uppvidinge

Glasindustri

Idesjö glasbruk

Uppvidinge

Glasindustri

Rydefors glasbruk

Uppvidinge

Glasindustri

Hovmantorps gamla glasbruk

Lessebo

Glasindustri

Bolmens sågverk

Ljungby

Sågverk med doppning

Lidhults sågverk

Ljungby

Sågverk med doppning

Hjortsberga sågverk

Alvesta

Sågverk doppning

Metallytbehandling i Hovmantorp (Malmen)

Lessebo

Metallytbehandling

Impregnering Räppe

Växjö

Impregnering av sliprar/stolpar

Metallytbehandling i Älghult (Rust Hunter)

Uppvidinge

Uppvidinge

Väckelsångs sågverk

Tingsryd

Sågverk med doppning

Verkstadsindustri Moheda

Alvesta

Verkstadsindustri

Impregnering Älmhult

Älmhult

Impregnering av sliprar/stolpar

Verkstadsindustri på Helgö

Växjö

Verkstadsindustri

Transjö glasbruk

Lessebo

Glasindustri

Elme glasbruk

Älmhult

Glasindustri

Johanstorp glasbruk

Uppvidinge

Glasindustri

Åseda glasbruk

Uppvidinge

Glasindustri

Perssons Mekaniska

Växjö

Järn- och lättmetallgjuterier

Ronnebyån

Lessebo

Sediment

Sea glasbruk

Lessebo

Glasindustri

Vida Urshult

Tingsryd

Träskydd

Ljuders Nickelsilverfabrik (Kvarndammen)

Lessebo

Metallytbehandling

Lagans Textilfabrik

Ljungby

Textilindustri

Chemwood

Alvesta

Träskydd


Kontakt

Miljöskyddsenheten

Telefon växel 010-223 70 00