Prioriterade områden

 

På Kronobergs läns prioriteringslista finns de förorenade områden som Länsstyrelsen anser utgör störst risk i länet. De flesta områdena på listan har riskklass 1 (mycket stor risk). Listan uppdateras 31 oktober varje år. De första 10 områdena är rangordnade.


Nedan kan du läsa om respektive område på listan.

Om du vill begära ut eventuella rapporter kan du kontakta miljoskydd.kronoberg@lansstyrelsen.se

Kontakt