Hitta på sidan
Hitta på sidan

Stöd till solceller

Regeringen har beslutat om ett ansökningsstopp för solcellsstödet. Sista dagen att ansöka om stöd var den 7 juli 2020. Enligt ett nytt förslag ska stödet istället ersättas med ett skatteavdrag från 2021. 

Stödet för privatpersoner enligt förslaget

Regeringen föreslår att stödet för solceller och bidraget till energilager ersätts med ett skatteavdrag från 2021. Skatteavdraget ska kunna användas av privatpersoner som installerar grön teknik. Det föreslås fungera på ett liknande sätt som rot- och rutavdraget så att köparen kan ta del av skattelättnaden direkt.

Den nya skattereduktionen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och kunna tillämpas på installationer av solceller som utförs och betalas efter den 31 december 2020.

Mer om förslaget för privatpersoner i pressmeddelandet på regeringens webblänk till annan webbplats

Om förslaget och rot- och rutarbete på Skatteverkets webblänk till annan webbplats

Stödet för kommuner och företag enligt förslaget

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att solcellsstödet till kommuner och företag förlängs. Förslaget innebär att kommuner och företag ska kunna få 10 procent i stödnivå under nästa år. Totalt föreslås 260 miljoner kronor avsättas till stödet. Regeringen återkommer framöver med mer information om hur stödet ska utformas och fördelas.

Mer om förslaget för kommuner och företag i pressmeddelandet på regeringens webblänk till annan webbplats

Sista dag för slutförande av solcellsprojekt

Regeringen har med anledning av att covid-19-pandemin kan ha försenat solcellsprojekten beslutat ge länsstyrelserna möjlighet att från och med den 30 juni 2020 förlänga tiden för genomförande. Sista möjliga datum för slutförande blir den 30 juni 2021.

Om du redan har fått ett beslut där du blivit beviljad solcellsstöd gäller de datum för slutförande och begäran om utbetalning som anges i ditt beslut från Länsstyrelsen.

Om du har drabbats av förseningar i ditt solcellsprojekt så att det inte är möjligt att slutföra projektet inom den tid som anges i beslutet från Länsstyrelsen behöver du kontakta Länsstyrelsen. Det är viktigt att du gör det innan datumet för slutförande är passerat.

Mer information om att tiden förlängs på regeringens webblänk till annan webbplats

Hur blir det med ansökningar som ännu inte fått beslut?

De pengar som länsstyrelserna har till stödet i dagsläget får vi använda till att besluta i nya ansökningar som har kommit in senast februari 2020. Hur det blir för de ansökningar som kommit in senare under 2020 kan vi ännu inte uttala oss om.

Det är många ansökningar i kön. I början av november 2020 är det totalt i landet cirka 15 800 ansökningar i kön.

När och hur ansöker jag om utbetalning?

Du behöver först ha fått ett beslut om stöd innan du kan ansöka om utbetalning. Hur du ansöker framgår sedan i beslutet. Om du har ansökt om stöd i pappersform så finns blanketten för utbetalning med i beslutet som skickas ut från Länsstyrelsen. Om du har ansökt via Boverkets e-tjänst så hittar du beslutet i e-tjänsten, där finns även en länk till begäran om utbetalning.

Har du redan fått stödet utbetalat?

Tidigare skulle den som tog emot stödet lämna uppgifter om årlig elproduktion till Länsstyrelsen. Det kravet togs bort 1 januari 2019. Du behöver alltså inte längre rapportera några uppgifter.

Detaljerad information med frågor och svar om investeringsstödet finns hos Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Texten uppdateras. Senast uppdaterad 2020-10-21

Kontakt

Hitta på sidan