Energi­effektivisering

Vill du spara energi i ditt företag? Du kan få råd och hjälp i det arbetet genom den befintliga miljötillsynen, och det finns även möjlighet att delta i ett regionalt nätverk för energieffektivisering.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering i många delar av verksamheten. Här beskrivs några specifika kunskapsstöd och ekonomiska stöd för energieffektivisering som vi erbjuder.

Incitament för energieffektivisering

Har du ett litet eller medelstort företag, och vill veta hur du kan spara energi på ett enkelt sätt? Länsstyrelsen och Energimyndigheten driver projektet ”Incitament för energieffektivisering”.

Projektet går ut på att Länsstyrelsens och kommunernas tillsynspersonal får utbildning inom energifrågor. Nu kan du få hjälp av tillsynspersonalen i arbetet med energieffektivisering i ditt företag. Detta sker i samband med den redan befintliga miljötillsynen, och är kostnadsfritt.

Incitament för energieffektivisering på Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Projektet pågår till och med april 2021.

Metodstöd

Inom projektet har olika hjälpmedel tagits fram för dig som vill energieffektivisera ditt företag. De kallas metodstöd. Med metodstöden kan du bland annat få hjälp med:

  • hur du arbetar strukturerat med energi i företaget
  • vilka lagar och regler som gäller
  • konkreta förslag på energieffektiva åtgärder
  • hur du räknar på lönsamhet
  • hur du prioriterar dina åtgärder.

Nätverk för energieffektivisering

Vill du delta i ett regionalt nätverk för energieffektivisering? Alla små och medelstora företag med en energiförbrukning på minst 1 GWh per år är välkomna att gå med. I nätverket kan du lära dig mer om energi och hur du kan minska energianvändningen i ditt företag.

Nätverk för energieffektivisering på Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Energieffektiviseringsnätverk (EENet)

För små och medelstora företag i Kronobergs län.

Energieffektiviseringsnätverket består av små och medelstora företag och drivs av Länsstyrelsen i Kronobergs län. 312 företag i 38 nätverk över hela landet arbetar nu med
energieffektivisering i nätverksform som koordineras av energikontor och länsstyrelser.

Uppstarten av projektet Nätverk för energieffektivisering är nu över och nätverksarbetet går in i en ny fas. Nästa steg för företagen är att börja genomföra åtgärder. I det arbetet finns både koordinator, energiexpert och resten av nätverket som stöd. Under våren 2018 kommer fokus ligga på hur man som företag kan jobba med förbättringsarbete och förändringsledning. Nätverket syftar till att ge stöd att genomföra lönsamma energieffektiviseringsåtgärder.

Projektet pågår till 2020 och det sätts både individuella mål per företag och energimål för nätverket som helhet (minst 15 procent energieffektivisering).

Företagen består av 9 stycken ytbehandlings- och plåtteknikföretag i länet med en energianvändning över en gigawattimme (GWh).

Energieffektivisering

Energieffektivisering berör oss alla. För att vi ska kunna nå Sveriges klimat- och energimål måste vi alla bidra och göra energieffektiva val.

Energimyndigheten om energieffektiviseringlänk till annan webbplats

Företag och organisationer

Det blir allt viktigare att arbeta med energieffektivisering i företag, myndigheter och andra organisationer. Energikostnader, miljöskäl eller krav från lagstiftning eller kunder är olika orsaker till varför man behöver se över energifrågan i sin verksamhet.

Energieffektivisering i företag och organisationerlänk till annan webbplats

Nätverk för energieffektivisering

Öka ditt företags energikompetens, få expertrådgivning och utbyt erfarenheter med andra företag. Ta nästa steg i energiarbetet och lär tillsammans med andra företag. Gå med i ett energieffektiviseringsnätverk och sänk företagets energianvändning.

Mer om nätverk för energieffektiviseringlänk till annan webbplats

Så fungerar nätverken

Energimyndighetens effektiviseringsnätverk bygger på en modell som har använts framgångsrikt i Tyskland. Här får du mer information om hur upplägget, arbetet och
organisationen i nätverken ser ut.

Mer om hur nätverken fungerarlänk till annan webbplats

Energieffektiviseringsprojekt genom Klimatsynk

Här hittar du projekt som syftar till att stötta små och medelstora företag (SME) att minska sin energianvändning. Det kan innefatta rådgivning och vägledning, nätverk mellan företag eller etablering av innovativa tjänster och produkter för energieffektivisering.

Klimatsynks webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt