Utveckling med bygdemedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Direkta skador

Behöver du reparera skador som orsakats av vattenregleringen? Hör av dig till Mark- och miljödomstolen.

Vem kan söka bygdemedel?

Alla registrerade organisationer kan söka bygdemedel.

Exempel på vad du kan söka bygdemedel för:

  • Reparation och upprustning av bygdegårdar
  • Inköp av utrustning
  • Förbättring av idrottsanläggningar
  • Markering och upprustning av stigar och leder

Exempel på vad du inte söka bygdemedel för:

  • Driftkostnader för byggnader
  • Inköp, drift eller underhåll av fordon
  • Investeringar som kan behöva fortsatta bidrag
  • Investeringar som redan är genomförda

Sjön Bolmens sjöregleringsfond

Ansök till Länsstyrelsen i Kronobergs län genom brev eller e-post. Bifoga budget för investeringen, prisuppgifter eller offerter, intyg på firmateckning och eventuellt andra dokument.

Länsstyrelsen har som praxis att för de ansökningar som beviljas pengar, ge ungefär 50% av investeringskostnaden i stöd.

 

Skicka ansökan

Skicka din ansökan till Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86, Växjö eller kronoberg@lansstyrelsen.se

Kontakt