Miljömål i lantbruket

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar och Länsstyrelserna har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål

Sveriges miljömållänk till annan webbplats

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Kronobergs läns åtgärdsprogram

Länsstyrelsen har fått i uppdrag från regeringen att utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

ÅtgärdsprogramPDF inom miljömål finns uppdelade i 4 temaområde. Inom varje temaområde beskrivs aktiviteter som länets huvudaktörer har åtagit sig att uppfylla. Alla åtgärder är dessutom kopplade till Agenda 2030länk till annan webbplats.

GreenAct Kronoberg

Länsstyrelsen Kronoberg arbetar även inom GreenAct Kronoberglänk till annan webbplats med att strategiskt samordna insatser som prioriterar rätt saker och ökar tempot i miljömålens åtgärdsprogram.

Kontakt