Betesförmedling - samverkan mellan markägare och djurhållare

Får ute på bete

Länsstyrelsen tillhandahåller en digital betesförmedling för att underlätta kontakter mellan djurägare och markägare för att betesmarker ska kunna fortsätta hävdas. Förhoppningen är att betesförmedlingen bidrar till att nå miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”.

Betesförmedlingen fungerar så att du fyller i en anmälan nedan. Sedan publiceras dina kontaktuppgifter och intresserade kan kontakta dig. Länsstyrelsen ansvarar inte för markens eller betesdjurens skick. Tjänsten är kostnadsfri.

Markägare som vill hitta djur som kan beta

Markägare

Kontaktuppgifter

Område och areal

Typ av mark

Sven Olsson

E-post till Sven Olsson


Telefon

070-728 31 50

 

Markaryds kommun


1 ha

 


Mark med inslag av träd. El, vatten och stängsel finns. Gemensam tillsyn.

 

 


Ove Kummel


E-post till Ove Kummel


Telefon
070-521 72 18


Yxkullsund Säteri, norra Ljungby


Cirka 80 ha


El, vatten, tillsyn och stängsel naturreservat,hagmarker, ev åker. Vatten i två sjöar. Stängsel kräver översyn.Eva-Lena Johansson
E-post till Eva Johansson


Telefon

073-076 07 96

Boda/Torpa


Ca 4 haEl, vatten, tillsyn och stängsel Naturbete, häststängsel med el. Vattenkar, daglig tillsynChristian Knutsson

E-post till Christian Knutsson


Telefon

070-559 28 51

Målaskog, Ljungby kommun


1 ha


El, vatten, tillsyn och stängsel Gammal hagmark med mycket lövsly som behöver betas , sankäng med tillgång till vatten i en å. Ej stängslat. Gemensam tillsyn.

 

Anmäl intresse för att hitta djur som kan beta

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.Djurägare som vill hitta mark för bete

Djurägare


Kontaktuppgifter


Önskat område

Djurslag


Övrig information


Magnus Olofsson
E-post till Magnus Olofsson


Telefon

070-513 67 07

Häradsbäck

Nöt, får

Endast stängslat bete söks
Birger Karlsson
E-post till Birger Karlsson


Telefon
070-698 53 84

Växjö, Alvesta
Nöt Dikor, kalvarStängslat bete. Vall på rot köpes.
Göran Liljengren
E-post till Göran Liljengren


Telefon
072-164 00 55

Kronoberg, norra länsdelenNötboskap

Lammhult, Asa, Berg med någon mils avståndAlexandra Nilsson

 

 

 

 

E-post till Alexandra Nilsson

 

Telefon
073-837 69 98

Strömsnäsbruk

 

 

 

 

 

Häst

 

 

 

 

 

Beteshagar

 

 

 

 

 

Anmäl intresse för att hitta mark för bete

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som djurägare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt. Alla betesdjur är välkomna i betesförmedlingen.EU:s jordbruksfond

Kontakt