Betesförmedling - samverkan mellan markägare och djurhållare

Får ute på bete

Länsstyrelsen tillhandahåller en digital betesförmedling för att underlätta kontakter mellan djurägare och markägare för att betesmarker ska kunna fortsätta hävdas. Förhoppningen är att betesförmedlingen bidrar till att nå miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”.

Betesförmedlingen fungerar så att du fyller i en anmälan nedan. Sedan publiceras dina kontaktuppgifter och intresserade kan kontakta dig. Länsstyrelsen ansvarar inte för markens eller betesdjurens skick. Tjänsten är kostnadsfri.

Markägare som vill hitta djur som kan beta

Markägare

Kontaktuppgifter

Område och areal

Typ av mark

Christopher Krutrök

E-post till Christopher Krutrök


Telefon
073-375 00 05

Furuby


5-15 ha
Betesmarker, delvis stängslat


Linda och Thomas Haage
E-post till Linda Haage


Telefon
0706-851 255 070-848 71 18

Furuby


Ca 5 ha
Naturbete, elstängsel, vatten, gemensam tillsyn

Sven Olsson

E-post till Sven Olsson


Telefon

070-728 31 50


Markaryds kommun


1 haMark med inslag av träd. El, vatten och stängsel finns. Gemensam tillsyn.
Ove Kummel


E-post till Ove Kummel


Telefon
070-521 72 18


Yxkullsund Säteri, norra Ljungby


Cirka 80 ha


Naturreservat,hagmarker, ev åker. Vatten i två sjöar. Stängsel kräver översyn.

Eva-Lena Johansson
E-post till Eva Johansson


Telefon

073-076 07 96

Boda/Torpa


Ca 4 haNaturbete, häststängsel med el. Vattenkar, daglig tillsyn
Christian Knutsson

E-post till Christian Knutsson


Telefon

070-559 28 51

Målaskog, Ljungby kommun


1 ha


Gammal hagmark med mycket lövsly som behöver betas , sankäng med tillgång till vatten i en å. Ej stängslat. Gemensam tillsyn.Micael Wåhlstedt

E-post till Micael Wåhlstedt


Telefon
073-6529243


Nykvarn


5 haBeteshagar, lite träddungar. Vatten och tillsyn.
Björn BrusewitzTelefon
073-5568496
Ivla


Ca 1,5-2 haBetesmark med inslag av träd, el och vatten finns inte, tillsyn viss tid kan ordnas, stenmur finns men behöver kompletteras.


Lena och Lasse Elm

E-post till Lena Elm


Telefon
070-218 72 52

Alvesta Slagestorp 1:5

Ca 3 ha (ev lika mycket till)

Blandad betesmark respektive två år gammal vall. Ej stängsel, vatten finns.

Anmäl intresse för att hitta djur som kan beta

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.Djurägare som vill hitta mark för bete

Djurägare


Kontaktuppgifter


Önskat område

Djurslag


Övrig information


Mia Lagerstedt

E-post till Mia Lagerstedt


Telefon
070-597 29 92

Högsby, Drageryd, Valåkra, Blankan Lillsjödal

Häst

Två hästar

Magnus Olofsson
E-post till Magnus Olofsson


Telefon

070-513 67 07

Häradsbäck

Nöt, får

Endast stängslat bete söks
Birger Karlsson
E-post till Birger Karlsson


Telefon
070-698 53 84

Växjö, Alvesta
Nöt Dikor, kalvarStängslat bete. Vall på rot köpes.
Göran Liljengren
E-post till Göran Liljengren


Telefon
072-164 00 55

Kronoberg, norra länsdelenNötboskap

Lammhult, Asa, Berg med någon mils avståndAlexandra Nilsson

E-post till Alexandra Nilsson


Telefon
073-837 69 98

Strömsnäsbruk


Häst


Beteshagar


Kristian Schentz

 

E-post till Kristian Schentz


Telefon
070-691 61 38

Södra Ljunga, Kånna, Ivla, Bäck (Söder om Ljungby)

Dikor med kalvar och kvigor

Gärna områden större än 2 ha

Anmäl intresse för att hitta mark för bete

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som djurägare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt. Alla betesdjur är välkomna i betesförmedlingen.EU:s jordbruksfond

Kontakt