05 mar 2020 klocka 09.00 - 15.30

Barnkonventionen blir lag 2020.

Vad innebär detta för dig som förtroendevald? Välkommen till en utbildningsdag!

Vad innebär den nya lagen om Barnkonventionen konkret och vad är en barnrättsbaserad verksamhet? Denna utbildning riktar sig till dig som är förtroendevald i kommuner och inom regionen.

Utbildningen ger en grundläggande kunskap om vilket ansvar man har som förtroendevald och vad det innebär i det kommunala beslutsfattandet.

Utbildningen i Barnkonventionen tar bland annat upp följande moment:

  • Vad innebär skyldigheten att göra prövningar av barnets bästa?
  • Vad medför barnets rätt till delaktighet i alla beslut som rör dem?
  • Vilka krav ställs på verksamheten och alla som arbetar med och för barn?
  • Vilka krav ställs på barnkonsekvensanalys och dokumentation?
  • Vilka är barnens rättigheter inom olika verksamheter?

Föreläsare

Utbildningen hålls av Susann Swärd som är barnrättsexpert. Susann Swärd delar sin tid mellan att arbeta som människorätts- och barnrättsstrateg för Region Kronoberg och vara verksamhetschef för Rättighetsfokus. Hon har arbetat med mänskliga rättigheter i mer än 20 år, ofta med fokus på barnkonventionen, och har även arbetat för bland annat Rädda Barnen och UNICEF.

Susann Swärd har skrivit handböcker om praktisk implementering av barnkonventionen för förskolan och skolan samt socialtjänsten. Hon har även skrivit barnböcker om barnkonventionen anpassade till barnets vardag för barn på förskola samt låg- och mellanstadiet.

Program

09:00–09:30 Registrering och fika

09:30–09:45 Inledning av dagen

09:45–12:00 Föreläsning

12:00–13:00 Lunch

13:00–14:30 Föreläsning

14:30–15:00 Fika

15:00–15:15 Föreläsning

15:30 Dagen avslutas

VAR: IOGT, Vattentorget i Växjö, lokal Sigfridssalen.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 feb 2020

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt