02 okt 2019 klocka 17.00 - 20.00

Välkomna till en kväll om gymkulturens utveckling, kroppsideal och genus


Länsstyrelsen i Kronobergs län arrangerar tillsammans med Smålandsidrotten en föreläsning om gymkulturens utveckling, kroppsideal och genus. Föreläsningen är en del i länets antidopningsförebyggande arbete.

 I Sverige dopar sig minst 30 000 personer regelbundet och ytterligare 10 000 mer sällan. Dopning är ofta förknippat med aktivt idrottande men det har visat sig att de som oftast dopar sig är unga män som tränar på gym. Detta innebär att vi behöver hantera dopning som ett samhällsproblem.

Medverkar under kvällen gör Jesper Andreasson, docent och idrottsvetare på Linnéuniversitetet, Johan Öhman, medlem i det nationella antidopningsnätverket PRODIS samt regionala aktörer. Kvällen kommer bland annat handla om hur vi påverkas av samhällets, massmedias och influencers bilder av träningstrender och kroppsideal.

VAR: Residenset, Växjö (ingång från Stortorget)

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 sep 2019

Anmäl dig

 

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt