10 sep 2019 klocka 13.00 - 16.30

Utbildning kring ekobrott

Ekonomisk brottslighet återfinns inom alla branscher och är ett allvarligt samhällsproblem. På den här kursen belyser vi hur ett ekobrott kan gå till och vilka företagsstrukturer som används för att kringgå lagen.

Vi kommer gå igenom varningssignaler, målvakter, förfalskade årsredovisningar, bolagstömning och vad som döljer sig bakom fina fasaden med hjälp av offentliga uppgifter. Vi diskuterar och exemplifierar med konkreta case. Vi kommer också titta på trender du bör vara uppmärksam på, samt hur ett företag eller organisation kan utsättas för brottsliga angrepp.

Kursen hålls av Christian Zittenbaum, Bisnode och Stefan Lundberg, Ekobrottsmyndigheten. Christian jobbar som utbildningsspecialist med inriktning på ekobrott, research och utredning. Han är också expert på InfoTorg och har mer är 13 års erfarenhet av utbildning och rådgivning. Stefan är chefsåklagare och har över 30 års erfarenhet av utredning av Ekobrott. Han har arbetat som operativ åklagare och dessutom haft olika ledande befattningar inom Ekobrottsmyndigheten. Idag är han en av dem som leder myndighetens brottsförebyggande arbete och kommer ge dig, tillsammans med Christian, vägledning i hur du och din organisation kan arbeta förebyggande för att få ett bra skydd mot ekonomisk brottslighet.

Frågor som besvaras under utbildningen:

  • Vad är ett ekobrott och hur går det till?
  • Vilka trender finns det 2019?
  • Vilka varningssignaler bör du leta efter?
  • Hur kan ett penningtvättbrott se ut?
  • Företag används som brottsverktyg. Vad menas med det?
  • Vem är den egentliga huvudmannen i ett ekobrott?
  • Vilka postboxar och adresser bör du vara uppmärksam på?
  • Hur avslöjar du en förfalskad årsredovisning?
  • Varför är Bisnode InfoTorg bra vid utredningar av ekobrott?

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som vill ha större kunskaper om ekobrott. Primära målgrupper är alkohol- och tobakshandläggare, brottsförebyggande samordnare, ANDT-samordnare och liknande funktioner. Även andra som i sin yrkesroll kan komma i kontakt med ekobrott är vällkomna.

Arrangörer

Konferensen arrangeras av länsstyrelserna i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Hallands län.

VAR: Thalia/Folkets hus, Allbogatan 16, Alvesta

KOSTNAD: Kostnadsfritt. Vi bjuder på fika under eftermiddagen.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 aug 2019

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt