10 okt 2019 klocka 09.00 - 16.00

”Skadliga sedvänjor – hur vi kommer tillrätta med dem genom korrekt tillämpning i socialt utredningsarbete”

Välkommen till en utbildning som baseras på läroboken som ges ut av Studentlitteratur 2019 och som är avsedd för socionomutbildningen och närliggande utbildningar.

Vad handlar utbildningen om?

Det finns flera former av hedersrelaterat våld och förtryck eller skadliga sedvänjor, dit hör bland annat barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Eftersom socialtjänsten och dess uppdragstagare berörs av myndighetsutövning och rättstillämpning är målet att utbildningen ska bidra till ökad kunskap för de professionella men också öka rättssäkerhet för utsatta och utövare.

Maria Hagberg som håller i föresläsningen kommer ta upp teoretisk bakgrund, lagstiftning och riskbedömning. Hon kommer beröra vikten av aktuella kommunala handlingsplaner mot mäns våld mot kvinnor och hur arbetet inom myndigheten kan organiseras. Dessutom kommer vi få öva på några fall (ta gärna med avidentifierade egna) och, om tiden tillåter, se en film som berör både våld och hedersrelaterat våld.

Vem är målgrupp?

Personal inom socialtjänsten som möter berörda i sitt arbete. Det kan vara utredning och behandling barn och unga, familjerätt, familjehem, vuxen- och försörjningsstöd eller närliggande personalkategorier.

Vem håller i utbildningen?

Maria Hagberg – magister i socialt arbete, handledare, utbildare och författare håller i utbildningen. Maria har trettio års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten därav tjugo års erfarenhet av arbete mot våld och hedersrelaterat våld och förtryck.

Maria ger analys och expertutlåtande i juridiska och sociala utredningar vid hedersrelaterat våld. Hon arbetar mycket med kvinnors rätt till reproduktiv hälsa inte minst mot kvinnlig könsstympning, barn och tvångsäktenskap och oskuldsmyten.

Fika finns från 08.30.

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

VAR: Kulturens hus, Allbogatan 15 i Alvesta

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 okt 2019

Kontakt