04 sep 2019 klocka 08.30 - 16.15

Narkotikakonferens med fokus på cannabis

Ensamhet

Hur ser narkotikautvecklingen ut? Vilka är trenderna?
Vad händer i de länder och stater där cannabis har avkriminaliserats? Och hur farligt är egentligen cannabis – för de som brukar och för samhället i stort? Länsstyrelserna i Syd och Polisen bjuder in till kunskapshöjande konferens.

Ta chansen att delta på södra Sveriges största konferens om narkotika!
Tema för konferensen är kartläggning, lägesbild och omvärldsbevakning. Förmiddagen ger en bild av narkotikasituationen i Sverige med en utblick internationellt. Eftermiddagen består av valbara seminarium. Exempel på teman som berörs är; flöde och beslag, öppna drogscener, skadeverkningar till följd av narkotikabruk, narkotika ur ett jämställdhetsperspektiv och riskgruppen ensamkommande barn. Aktuell kunskap gällande Tramadol, avlopps­mätningar och insatser i arbetslivet kommer även att presenteras.

Bland annat medverkar Ulric Hermansson, forskare Karolinska Institutet, lokalpolisområdeschef Malena Grann, journalist Pelle Olsson, och Anna-Karin Ivert, docent i kriminologi. Vi får också en exklusiv förinspelad föreläsning av just nu högaktuella Alex Berenson, amerikansk författare och journalist.

Målgrupp: Dagen riktar sig till dig som är förtroendevald, beslutsfattare eller tjänsteperson inom rättsväsende, myndigheter, kommun, landsting/region, idéburensektor och näringsliv. Du kan t.ex. jobba inom eller ansvara för barnomsorg och utbildning, miljö, hälso- och sjukvård, integration, folkhälsa, socialtjänst, arbetsmarknad, brottsförebyggande, HR/personal, m.m. Observera att antalet platser är begränsat.

Fullständigt program och information om de valbara seminarierna hittar du genom att klicka här.PDF

Konferensen är fullbokad. Om du önskar skriva upp dig på den reservlista som finns för eventuella avbokningar, vänligen kontakta Anna Ståhl, e-post: anna.stahl@lansstyrelsen.se


VAR: Konserthuset, Västra Esplanaden 4 i Växjö

KOSTNAD: Kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 05 aug 2019

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt