15 feb 2019 klocka 09.00 - 15.30

Länsdialog

Strategisk regional överenskommelse för mottagande och etablering

Välkommen till en länsdialog om strategisk regional överenskommelse för mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv

Du som får den här inbjudan är inom din yrkesroll/ditt engagemang betydelsefull inom mottagande och etablering i länet.

I Kronobergs län ser vi både utmaningar och möjligheter inom mottagande och etablering för kvinnor, män, flickor och pojkar. Länets berörda parter påbörjade därför under hösten 2018 en process med att ta fram en regional strategisk överenskommelse (sRÖK) inom integrations-  och arbetsmarknadsområdet, som även ska gå hand i hand med det lokala utvecklingsarbetet.

Under hösten har olika utmaningar och prioriteringar inom Boende, Arbetsmarknad/Kompetens, Hälsa och Delaktighet identifierats.
Nu tar vi gemensamt nästa steg mot en sRÖK för Kronobergs län, och identifierar regionala målbilder och åtgärder som kopplas till prioriteringarna. Hoppas du har möjlighet att fortsätta delta och bidra!

NÄR: Fredagen den 15 februari 2019 kl. 9.00-15.30 (fika kl. 8.30)
(för- och eftermiddagsfika ingår, lunch på egen hand)

VAR: Hörsalen, Arbetsförmedlingen i Växjö, ingång från Linnégatan

Agenda

• Information och inspiration om mottagande och etablering 
• Workshop för att utveckla målbilder och regionala åtgärder

Medverkar gör bland annat Länsstyrelsen, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket!

Vi återkommer efter anmälningstidens utgång med program och hur du bäst förbereder dig inför länsdialogen. Underlag med utmaningar och prioriteringar är del av det material som du får del av innan länsdialogen! Varmt välkommen!

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

VAR: Hörsalen, Arbetsförmedlingen i Växjö, ingång från Linnégatan

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 06 feb 2019

Kontakt