26 okt 2018 klocka 09.00 - 16.00

Länsdialog
mottagande och etablering strategisk regional överenskommelse

Du som får den här inbjudan är inom din yrkesroll/ditt engagemang betydelsefull inom mottagande och etablering i länet.

I Kronobergs län ser vi såväl utmaningar som möjligheter för nyanlända och nysvenska kvinnors och mäns mottagande och etablering. Länets berörda parter har därför påbörjat en process med att ta fram en regional strategisk överenskommelse (sRÖK) inom integrations- och arbetsmarknadsområdet, som även kan användas i det lokala utvecklingsarbetet. Under året har nulägesanalyser tagits fram och en partsgemensam processledarutbildning samt kick-off genomförts.

Nu tar vi nästa steg genom denna länsdialog! Hoppas du har möjlighet att delta och bidra i processen.

Agenda

  • Information och inspiration om mottagande och etablering.
  • Workshop för att utveckla gemensamt regionalt samarbete.

Medverkar gör flera berörda parter inklusive länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

Vi återkommer efter anmälningstidens utgång med program och om hur du bäst förbereder dig inför dagen.

Välkommen!

 

VAR: Hörsalen, Arbetsförmedlingen i Växjö, ingång Linnégatan

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 okt 2018

Kontakt