Stöd till företag

Myndigheter, kommuner, landsting/regioner, företag samt föreningar och andra organisationer kan söka stöd hos länsstyrelsen för olika typer av investeringar som till exempel främjar utveckling av verksamheter eller bidrar till nya jobb på landsbygden.

Företagsstödet till nya jobb på landsbygden finns till för att uppmuntra företag att utveckla eller bredda sin verksamhet, och på så sätt skapa fler jobb.

Investeringsstöd för nya jobb

Projektstöd för investeringar i småskalig infrastruktur finns till för att uppmuntra till utveckling av den småskaliga infrastrukturen på landsbygden.

Investeringsstöd för nya jobb

Investeringar i småskalig infrastruktur

Projektstöd för investeringar i kommersiell och offentlig service finns till för att den lokala servicen på landsbygden ska kunna bevaras och utvecklas.

Investeringar i småskalig infrastruktur

Investeringar i kommersiell och offentlig service

Företagsstöd för att öka förädlingen av jordbruksprodukter till livsmedel finns till för att skapa fler jobb på landsbygden. Du kan söka stöd för att till exempel bygga en ny anläggning för förädling eller köpa in specialutrustning.

Investeringar i kommersiell och offentlig service

Förädlingsstöd för att skapa nya jobb

Projektstöd för samarbeten för nya jobb på landsbygden finns till för att underlätta samarbeten som utvecklar näringslivet utanför jordbrukssektorn.

Förädlingsstöd för att skapa nya jobb

Samarbeten för nya jobb på landsbygden

Projektstöd för samarbeten för kortare livsmedelskedja och lokal marknad finns till för att underlätta samarbeten mellan olika aktörer. Syftet är att genom samarbete korta livsmedelskedjan från producent till konsument, och att öka försäljningen av livsmedelsprodukter på den lokala marknaden.

Samarbeten för nya jobb på landsbygden

Samarbeten för kortare livsmedelskedja och lokal marknad

Stöd för samarbeten för kortare livsmedelskedja och lokal marknad finns till för att underlätta samarbeten mellan olika aktörer. Syftet är att genom samarbete korta livsmedelskedjan från producent till konsument, och att öka försäljningen av livsmedelsprodukter på den lokala marknaden.

Samarbeten för kortare livsmedelskedja och lokal marknad

Kompetensutveckling och rådgivning

Inom landsbygdsprogrammet ges möjligheter för dig som är lantbrukare eller landsbygdsföretagare att öka din kompetens genom olika aktiviteter. Målen med landsbygdsprogrammet är en levande landsbygd, att underlätta för och stärka landsbygdsföretagare och att företagen arbetar ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart.

Kompetensutveckling och rådgivning

Kontakt