Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt familjebalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Vi anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Notarius publicus i Kronobergs län

Ljungby kommun

Notarius publicus

Advokat Anders Funcke
Box 249
341 25 LJUNGBY
mail.@advokat-funcke.se
Telefon 0372-168 95

Bitr. notarius publicus

Advokat Krister Lundin
Villagatan 9 C
341 30 Ljungby
Telefon 070-540 89 40

Växjö kommun

Vänligen kontakta oss för att boka en tid för ditt besök. Öppet måndag-fredag 9:00-12:00 och 13:00-16:00.

Notarius publicus

Advokat Linda Björnsdotter
Kungsgatan 14
Box 514
351 06 VÄXJÖ
linda.bjornsdotter@telia.com
Telefon 0470-131 21

 

Kontakt