Hur får jag länsstyrelsens yttrande?

Kontakta Länsstyrelsen för yttrande över en vård- och underhållsplan.

Ansökan om tillstånd

Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning som redogör för den process en förändring i ett kyrkligt kulturminne innebär. Vi hoppas att den kan underlätta samarbetet mellan alla involverade parter.

Kyrkliga kulturmiljöer – vägledning vid tillståndsprövningPDF

Ansökningsblankett kyrkliga kulturminnenPDF

Kontakt

Veronica Trygg

Kulturmiljöhandläggare
E-post till Veronica Trygg
Telefon 010-223 74 27

Kontakt