Förvärv av lantbruksfastigheter

Har du köpt eller fått en lantbruksfastighet? Då kan du behöva söka förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen.

Om du köper eller får en fastighet som klassas som lantbruksfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd för att få lagfart. Olika regler gäller för fysiska och juridiska personer. Du ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Om det gäller förvärv som sker genom överenskommelse om fastighetsreglering ansöker du om fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Då behövs ingen ansökan om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen.

Fysisk person

Som fysisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som ligger i glesbygd eller omarronderingsområde.

Du behöver inte tillstånd om:

 • Du redan äger en del av fastigheten.
 • Du får fastigheten genom arv eller testamente.
 • Du köper, byter eller får fastigheten av en förälder, mor- och farförälder, make eller maka.
 • Du sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområde i den kommun där fastigheten ligger.

Juridisk person

Som juridisk person ska du söka tillstånd om du har tagit över en lantbruksfastighet som:

 • Ägs av en fysisk person eller ett dödsbo.
 • Ägs av en annan juridisk person och ligger i glesbygdsområde eller omarronderingsområde.

För fastighetsförvärv som görs av en juridisk person är det andra regler som gäller än för fysiska personer. Juridiska personer kan till exempel vara:

 • ett bolag
 • kyrkan
 • kommunen
 • en förening
 • en stiftelse

Så här ansöker du

Du ska ansöka om tillstånd inom tre månader efter att du tog över fastigheten. Du ansöker om tillstånd genom att fylla i en blankett från Jordbruksverket och skicka in den till oss på Länsstyrelsen tillsammans med kopia av ditt köpekontrakt eller motsvarande.

Ansökan om tillstånd att ta över lantbruksfastighet för fysisk person (PDF)PDF

Ansökan om tillstånd att ta över lantbruksfastighet för juridisk person (PDF)PDF

När du ansöker om tillstånd ska du betala en avgift för att få din ansökan prövad.

 • För fysiska personer är avgiften 3 700 kronor.
 • För juridiska personer är avgiften 5 700 kronor om egendomen är värd mindre än 10 miljoner kronor eller 12 700 kronor om den är värd mer.
 • För en juridisk person som köper av en annan juridisk person i glesbygdsområde är avgiften 3 700 kr.
 • För motsvarande i ett omarronderingsområde, som inte samtidigt är glesbygdsområde, är det ingen avgift.

Skicka din ansökan

Ansökan skickas till Länsstyrelsen, 351 86 Växjö

Inbetalning

Inbetalning sker till bankgiro 808-6217 med notering om fastighetsbeteckning som avgiften gäller.

IBAN konto

(International Bank Account Number): SE 2912000000012810105979

Handläggningstid

Vårt mål är att 90 procent av våra ärenden ska vara beslutade inom 30 dagar från ansökningsdagen.

Överklaga ditt beslut

Om Länsstyrelsen avslår din ansökan kan du överklaga hos Jordbruksverket.

Följande församlingar (1999 års indelning) räknas till glesbygdsområden ur jordförvärvslagens syfte:

Alvesta kommun: Mistelås, Slätthög, Västra Torsås

Lessebo kommun: Ekeberga, Ljuder

Ljungby kommun: Bolmsö, Lidhult, Odensjö, Tannåker, Torpa, Vrå

Markaryds kommun: Hinneryd

Tingsryds kommun: Almundsryd, Linneryd, Södra Sandsjö, Tingsås, Urshult, Älmeboda

Uppvidinge kommun: Herråkra, Lenhovda, Nottebäck, Åseda, Älghult

Växjö kommun: Aneboda, Asa

Älmhults kommun: Göteryd, Hallaryd, Härlunda, Pjätteryd, Stenbrohult, Virestad

Kronoberg glesbygdsområden

Kontakt