Begravningsplatser

Trossamfund och stiftelser som vill anordna enskilda begravningsplatser ansöker om tillstånd för det hos Länsstyrelsen.

En enskild begravningsplats är en begravningsplats som inte anordnas av Svenska kyrkan eller en kommun. Enskilda begravningsplatser kan anordnas av ett trossamfund eller en stiftelse.

Som trossamfund eller stiftelse behöver ni ett tillstånd för att skapa en enskild begravningsplats. Det tillståndet ansöker ni hos oss på Länsstyrelsen.

 


Länsstyrelsen i Skåne hanterar ärenden om enskilda begravningsplatser i Skåne, Blekinge eller Kronobergs län

Kontakt

Länsstyrelsen i Skåne

skane@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 10 00
lansstyrelsen.se/skanelänk till annan webbplats

Kontakt