Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vilda pollinatörer

Det finns idag många hot mot våra vilda pollinatörer. Bland annat har insekternas livsmiljöer blivit färre, såsom blomrika ängar och hagar. Pollinering är viktigt, det bidrar till produktion av livsmedel och till ett fungerande ekosystem. Länsstyrelsen samordnar arbetet med att förbättra livsmiljöerna i länet för vilda pollinatörer.

Det finns cirka 3 000 pollinerade insektsarter i Sverige. Det handlar om bin och andra steklar, dag- och nattfjärilar, flugor och skalbaggar. En stor andel av arterna är hotade. Bland vildbin, som är den allra viktigaste gruppen pollinatörer, är en tredjedel av arterna rödlistade.

Vilda pollinatörer ska få det bättre

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningarna för vilda pollinatörer. Uppdraget gäller till och med 2022.

Länsstyrelsens uppdrag är att:

  • samordna och vägleda de aktörer i länet som har verksamheter som direkt eller indirekt påverkar förutsättningarna för vilda pollinatörer
  • sprida information och upplysa om hot och möjligheter
  • främja pollinatörer inom naturvården genom anpassad skötsel av skyddade områden och riktade åtgärder inom åtgärdsprogram för hotade arter
  • fördela bidrag inom LONA-pollinering till kommuner.

Sju län i södra Sverige har fått ett extra uppdrag och ska dessutom genomföra restaurerings- och skötselåtgärder inom så kallade ”hot spots” för vildbin. Dessa ”hot spots” är områden som bedöms ha särskild betydelse i Sverige för att bevara vildbin. Länen är Skåne, Halland, Blekinge, Kalmar, Gotland, Östergötland och Västra Götaland.

Sök stöd för projekt som gynnar pollinatörer

Kommuner och lokala aktörer kan söka stöd för projekt som gynnar pollinatörer och pollinering. Stödet söks inom ramen för den Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Länsstyrelsen i Västmanland har sammanställt exempel på hur kommuner kan söka stöd för Pollineringsprojekt inom LONA. Sammanställningen innehåller, förutom 20 konkreta förslag, även förifyllda mallar till LONA-ansökan.

Sammanställning pollineringsprojekt inom LONA Pdf, 1.1 MB.

Vilda pollinatörer i trädgården

Insekter som vildbin, fjärilar, blomflugor och humor får det allt svårare att klara sig. I trädgården, på kolonilotten eller balkongen kan vi göra en hel del för att hjälpa till.

  • Klipp inte hela gräsmattan, låt en del blomma.
  • Fyll rabatterna med växter som pollinerare älskar.
  • Använd inte bekämpningsmedel.
  • Välj blommande buskar och träd.
  • Sätt upp insektshotell eller lägg upp en sandig yta i trädgården, en så kallad bibädd, där de kan bygga bo.
  • Städa inte för mycket. Död ved, komposterande material och exempelvis nässlor är viktiga resurser för många arter.

Tycker du det känns läskigt att ha bin i trädgården? Du kan vara lugn, de flesta vildbin saknar gadd och de som har en sticks bara om de blir klämda. Gör en insats för den biologiska mångfalden genom att göra genomtänkta val i din trädgård.

Kontakt

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Kungsgatan 8, Växjö