Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nedsättning av pengar

Du kan sätta ned pengar om du till exempel är skyldig pengar till någon som vägrar ta emot betalningen, eller om du inte kan avgöra vem som ska ha pengarna. Ansök om nedsättning av pengar hos Länsstyrelsen.

Om du är skyldig en person pengar kan du i vissa fall sätta ned pengarna hos Länsstyrelsen. Din skuld anses då vara betald.

Vad krävs för att jag ska kunna sätta ned pengar?

För att du ska kunna sätta ned pengar behöver sista betalningsdagen ha passerat. Utöver det behöver något av följande krav uppfyllas:

 • Den du är skyldig pengar vägrar att ta emot betalningen.
 • Du kan inte betala på grund av den du är skyldig pengar inte går att hitta, har en sjukdom eller av andra orsaker som beror på den du är skyldig pengar.
 • Du vet inte vem du är skyldig pengar.
 • Två eller flera kräver dig på pengar och du kan inte avgöra vem av dem som ska ha pengarna.

Viktigt att veta om nedsättning av pengar

Du kan bara sätta ned pengar om det är mottagaren som är orsaken till att du inte kan betala. Du kan inte sätta ned pengar om du till exempel är oense med en hantverkare om hur mycket som du ska betala för en viss tjänst eller om du har köpt en felaktig vara.

Hur gör jag för att sätta ned pengarna?

En ansökan om nedsättning av pengar består av två delar. Du ska skicka in en ansökan till Länsstyrelsen och betala in pengarna du vill sätta ned. Vi kan inte fatta beslut om nedsättning innan du har gjort båda delarna.

Ansök om nedsättning

För att sätta ned pengar du är skyldig en person fyller du i en ansökan och skickar den till Länsstyrelsen.

Betala in pengarna

Betala in det belopp du vill sätta ned.

Vid det första inbetalningstillfället - ange ditt organisationsnummer eller personnummer och namn i betalningsmeddelandet (till exempel ”012345-6789, Aktiebolag AB”).

Om du vill fortsätta att sätta ned din skuld - ange förfallodatum och det ärendenummer du fick vid den första nedsättningen (till exempel ”208-2010-300, oktober”).

Meddela den eller de du är skyldig pengarna

Du måste själv meddela den eller de du är skyldiga pengar varje gång du sätter ned pengar. Om du inte gör det kan du bli skyldig att ersätta den eller de personer som du är skyldig pengar för eventuell förlust till följd av försummelsen.

Till vilken länsstyrelse ska jag lämna ansökan och betala in pengarna?

Ärenden hanteras bara av sju länsstyrelser vilket innebär att du får vända dig till den Länsstyrelse som ansvarar för ditt län.

 • Om du bor i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län vänder du dig till Länsstyrelsen i Stockholms län.
 • Om du bor i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län vänder du dig till Länsstyrelsen i Östergötlands län.
 • Om du bor i Kronobergs, Blekinge och Skåne län vänder du dig till Länsstyrelsen i Skåne län.
 • Om du bor i Hallands och Västra Götalands län i vänder du dig till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
 • Om du bor i Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län vänder du dig till Länsstyrelsen i Dalarnas län.
 • Om du bor i Västernorrlands och Jämtlands län vänder du dig till Länsstyrelsen i Västernorrlands län.
 • Om du bor i Västerbottens och Norrbottens län vänder du dig till Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Om ärendet gäller en fastighet eller om du representerar en juridisk person

Om ditt ärende gäller en fastighet ska du lämna in din ansökan och betala pengarna till den Länsstyrelse där fastigheten ligger.

Om du representerat ett bolag, en förening eller annan juridisk person vänder du dig till den Länsstyrelse där verksamheten som skulden är kopplad till bedrivs.

Ärenden angående deponerade medel handläggs för Kronobergs del av Länsstyrelsen i Skåne län.

Ta tillbaka nedsatta pengar

I ansökan om nedsättning kan du ange att du vill ha rätt att vid ett senare tillfälle ta tillbaka det nedsatta beloppet. Om du tar tillbaka pengarna räknas det som att nedsättningen aldrig har gjorts, och du förlorar då skyddet som nedsättningen inneburit.

Om borgenären (den som du är skyldig pengar) har begärt att få ut beloppet som du har satt ned, har du normalt inte rätt att ta tillbaka pengarna. Du kan då endast ta tillbaka pengarna om

 • borgenären godkänner att du tar tillbaka pengarna
 • borgenärens begäran om att få ut beloppet avslås.

Utbetalning av nedsatta pengar

Du som har satt ned pengar och du som är borgenär kan ansöka om utbetalning av nedsatta pengar. Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av dig som vill ha ut pengarna.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne