Medborgarskap

Vill du bli svensk medborgare? Är du medborgare i något av de nordiska länderna kan du göra en anmälan om svenskt medborgarskap till Länsstyrelsen. Om du är medborgare i ett annat land ansöker du hos Migrationsverket.

Du som är medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island ansöker om svenskt medborgarskap genom en anmälan till Länsstyrelsen.

Vuxna

Du kan få svenskt medborgarskap om du

 • har fyllt 18 år
 • har bott i Sverige de senaste fem åren och
 • inte varit dömd till fängelse eller annan frihetsberövande påföljd under de senaste fem åren.

Ungdomar 18–20 år

Du kan få svenskt medborgarskap om du:

 • fyllt 18 år men inte 21 år och
 • utan avbrott har bott i Sverige sedan du fyllde 13 år.

Du som är mellan 18 och 21 år kan välja att göra en anmälan enligt reglerna för vuxna eller för ungdomar. Anmälningsavgiften är lägre för den som söker enligt reglerna för ungdomar.

Barn

Du kan få svenskt medborgarskap om du:

 • inte har fyllt 18 år och
 • har bott i Sverige de senaste tre åren.

Anmälan görs av den eller de som har vårdnaden om barnet. Barn som har fyllt tolv år måste lämna sitt samtycke.

Ogifta barn under 18 år får automatiskt svenskt medborgarskap om något av följande kriterier uppfylls:

 • båda vårdnadshavarna samtidigt anmäler att de vill ha svenskt medborgarskap
 • en ensam vårdnadshavare anmäler att han eller hon vill ha svenskt medborgarskap
 • en vårdnadshavare anmäler att han eller hon vill ha svenskt medborgarskap och den andra vårdnadshavaren redan är svensk medborgare.

Hur gör jag en anmälan?

 • Fyll i och skicka in anmälningsblanketten och personbevis för svenskt medborgarskap till Länsstyrelsen.
 • Betala avgiften för din anmälan till Länsstyrelsen.

Du ska inte skicka in ditt pass till Länsstyrelsen.

Personbevis beställer du hos Skatteverket. Det bevis du skickar in får inte vara äldre än två månader. Personbeviset ska ha ändamålet "ansökan om svenskt medborgarskap".

Betala avgiften för din anmälan till Länsstyrelsens bankgirokonto. Ange ditt namn och ditt personnummer och skriv att det gäller svenskt medborgarskap. När betalningen har registrerats börjar handläggningen av din anmälan.

Återfå svenskt medborgarskap

Har du av någon anledning befriats från eller förlorat ditt medborgarskap kan du i vissa fall få tillbaka det genom att du gör en anmälan till Länsstyrelsen.

Dubbelt medborgarskap

Är du medborgare i ett nordiskt land får du ha dubbelt medborgarskap. När du blir svensk medborgare behåller du ditt medborgarskap i det andra nordiska landet.

Så anmäler du om svenskt medborgarskap

Du som är folkbokförd i Skåne, Bleking eller Kronoberg ska vända dig till Länsstyrelsen i Skåne län.

Fyll i blankett

Blankett 306031 för VuxenPDF

Blankett 318011 för BarnPDF

Blankett 315011 för Ungdom 18-21 årPDF

Blankett 305021 om man tidigare varit svensk medborgare och vill återfå sitt svenska medborgarskapPDF

Ett personbevis ska alltid bifogas och kan beställas via Skatteverkets telefon 0771-567 567 eller webbplatslänk till annan webbplats

Betala avgift

 • Anmälningsavgiften för vuxna är 475 kr
 • För ungdomar (18-21 år) 175 kr
 • För barn 175 kr

Observera att då barn under 18 år medföljer vårdnadshavarens anmälan tas ingen avgift ut för barnet.

Avgiften ska betalas till Länsstyrelsen Skåne. Bankgiro 102-2912 ange "medborgarskap" och personnummer på personen som anmälan avser som referens. När betalningen registrerats börjar handläggningen av din anmälan.

Skicka anmälan med personbevis till:

Länsstyrelsen Skåne
Förvaltningsjuridiska enheten 
Östra Boulevarden 62 A
291 86 Kristianstad

Vad händer när jag har skickat in min anmälan?

 1. Din anmälan registreras och ärendet får ett diarienummer.
 2. En handläggare utreder ditt ärende och fattar beslut. Du måste betala avgiften innan handläggningen kan starta. 
 3. Du får beslutet hemskickat. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till Länsstyrelsen så snart som möjligt.
 4. En kopia av beslutet skickas till Skatteverket och det andra landets ambassad i Sverige. Observera att detta inte gäller Danmarks ambassad.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Kontakt

På Länsstyrelsen Skåne har vi en väg in. För att du ska komma rätt, ring vår växel eller mejla vår expedition.