Lunnabacken

Lunnabacken

Njut av Lunnabackens ängar, grova träd, lundartade skog och den fantastiska utsikten över sjön Åsnen. En strövstig förbinder Lunnabacken med badplatsen Kärrasand. Längs stigen kan du uppleva vackra restaurerade fruktodlingar och bokskogens skönhet.

Lunnabackens naturreservat är drygt 6 hektar stor och skyddat sedan 1960. En del av naturreservatet är slåtteräng som omges av ekbackar där det växer mycket liljekonvalj. I samma del av reservatet ligger också Urshults sockens hembygdsgård, Odensvallahults säteri med mangårdsbyggnad, visthus, smedja och ladugård.

Några hundra meter västerut, i sluttningen ner mot Åsnen, finns ett vackert bokbestånd och norr om Kurrebo finns ytterligare ett skyddat område där det växer mycket lind. Passa på och gör ett besök, här finns mycket att se och uppleva!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block, levande eller döda träd eller stubbar,
 2. framföra eller parkera motordrivet fordon med undantag för hembygdsgårdens behov inom skötselområde 1 (se beslutskarta under "Mer information"),
 3. tälta, ställa upp husvagn, husbil eller annan släpvagn,
 4. rida,
 5. störa djurlivet, till exempel genom närgånget uppträdande vid fågelbo, gryt eller motsvarande,
 6. elda,
 7. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, svampar, mossor och lavar,
 8. samla in insekter, snäckor eller andra djur,
 9. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll,
 10. sätta upp tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1960
Areal: 6,3 ha
Karaktär: Slåtteräng, lövskog
Kommun: Tingsryd
Ägare: Kommunen, Staten/Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Leder

Vandringsled
Ledmarkering: Orange
Längd: 3,2 kilometer

Hitta hit

Kontakt

Naturförvaltningen

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss