Kalender för naturutflykter 2022

Häng med ut i Kronobergs fantastiska natur! Här hittar du aktiviteter i naturen i Kronobergs län, arrangerade av föreningar och andra organisationer under 2022. Kalendern fylls på löpande under året.

April

SKOG.design är startpunkt för vandring och cykelrutter från 1 till 10 kilometer i små naturreservat och friluftsområdet Bökås och omgivande landsbygd. Hos SKOG.design får du gratis vägbeskrivning. Vägbeskrivningen är på svenska, men bilderna med pilar visar dig helt enkelt vägen. När du är klar lämnar du in beskrivningen igen. Dessutom kan du njuta av en kopp kaffe, te med hembakat och små maträtter i den vackra naturen.

Tid

Klockan 10-18 varje torsdag, fredag, lördag och söndag från april till och med december.

Samlingsplats

SKOG.design, Bökås 4, 362 97 Linneryd

Vägbeskrivning

Från södra Småland: Kör till Tingsryd på väg 27. Sväng av mot Linneryd. Efter 10 kilometer, sväng höger till Vrångebo. Se skyltning SKOG.design. Efter 4 kilometer kommer du till Vrångebo. Vid korsningen, sväng vänster till Linneryd. Se skyltning SKOG.design. Efter 1 kilometer når du SKOG.design till höger.

Från norra och centrala Småland (Växjö/Lessebo/Nybro): Kör till Linneryd på väg 122. Sväng av mot Tingsryd. Efter ungefär 3 kilometer, sväng till vänster mot Vrångebo. Efter 6 kilometer når du SKOG.design till vänster.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Nödvändig utrustning: vandringsskor eller cykel.

Tillgänglighet

Vandring och cykelrutter är lättillgängliga. En del kondition krävs för längre sträckor. Bara vid startpunkten SKOG.design finns rastmöbler inom- och utomhus, bänkar och toalett. Toaletten är inte rullstolsanpassad.

Hur lång är sträckan?

Från 1 till 10 kilometer.

Arrangör

SKOG.design vandring och cykelrutter.

Kontaktperson

Annechien Ellens, 076-094 21 07

info@skogdesign.com

www.skogdesign.com Länk till annan webbplats.

Vi visar fåglar i kikare och berättar om de fågelarter vi ser.

Tid

Den 3 april klockan 9-12.

Samlingsplats

Parkeringen vid Husebymaden.

Vägbeskrivning

Sväng av väg 23 mot Grimslöv och sväng vänster mot fågeltorn efter någon kilometer.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Ja.

Praktisk information

Ta med fika och kikare om ni har.

Tillgänglighet

Från parkeringen går en hårdgjord stig fram till tornet där du kan se fåglar även från marken vid tornet.

Hur lång är sträckan?

Cirka 200 meter.

Arrangör

Smålands Ornitologiska Förening och Växjö Fågelklubb.

Kontaktperson

Thomas Hultquist, 070-746 61 56

thommaz@hotmail.com

Vi följer vårfåglarnas ankomst och åker ut till vackra naturplatser i Tingsryds kommun. Företrädesvis runt Urshult och Ryd.

Tid

Den 5 april klockan 18.00 till cirka 20.30.

Samlingsplats

Ekenkajen, längst in i Urshultsviken, Urshult.

Vägbeskrivning

100 meter från korsningen Tingsryd - Ryd - Lunnabacken. Vid sjön. Parkering.

Samåkning

Vi diskuterar samåkning efter första träffen.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Grova skor, kikare, fågelbok, fika.

Tillgänglighet

Utflyktsmålet bestäms efter deltagarna. Olika varje gång.

Hur lång är sträckan?

Anpassas efter gruppen.

Arrangör

Tingsryds fågelklubb.

Kontaktperson

Jan Borgehed, 073-021 43 34

j.borgehed@gmail.com

Ljungby fågelklubb bjuder in dig att följa med på en vandring längs Lagaån. Start kl. 8 från Salutorget. Sedan blir det promenad till Ljungsätersbron och följer östra sidan norrut till Järnvägsbron och tillbaka på västra sidan till centrum. Avslutar med fika som du betalar själv. Guide berättar om de fåglar som vi träffar på och naturens skiftningar och passar bra för nybörjare. Tag med kikare om du har.

Tid

Den 6 april klockan 8-10.

Samlingsplats

Salutorget Ljungby.

Vägbeskrivning

Mitt emot Grand.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Ja.

Praktisk information

Klädsel passande väder.

Tillgänglighet

Hårdgjorda stigar.

Hur lång är sträckan?

Cirka 2 kilometer.

Aktiviteten kan genomföras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Ja

Arrangör

Ljungby fågelklubb

Kontaktperson

Krister Wahlström, 070-551 42 76

krister.wahlstrom@telia.com

Från ängen räfsas löv och kvistar bort som annars kväver floran.

Tid

Den 9 april klockan 9-15.

Samlingsplats

Lundby.

Vägbeskrivning

2 kilometer norr om Alstermo.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Ta med räfsa.

Arrangör

Kronobergs slåttergille

Kontaktperson

Matthias Hackenkamp, 076-896 33 10

matthias.hp@outlook.com

Vi gör ett besök på Horshaga fly under det mest intensiva orrspelet. Utöver spelande orrar kan vi hoppas på bland annat ljungpipare och skogssnäppa. Trastsången brukar ljuda från olika håll och varje år har det dykt upp någon oväntad art.

Tid

Den 10 april klockan 6-9.

Samlingsplats

Parkeringsplats utefter vägen.

Vägbeskrivning

Sväng av från riksväg 31 vid Norrhult mot Rosenholm. Parkeringen ligger utmed vägen Horshaga-Älmedal. Se skyltning cirka 400 meter öster om byn Horshaga.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Då spång ut till tornet fortfarande saknas gäller stövlar eller skodon som tål väta! Glöm inte varma kläder och ta gärna med fika.

Tillgänglighet

Vägen till tornet är bitvis lite ojämn då den nyligen använts av skogsmaskin.

Hur lång är sträckan?

500 meter.

Arrangör

Uppvidinge Fågelklubb

Kontaktperson

Rolf Lilja, 073-310 75 95

rolf.lilja.braas@telia.com

Vi visar fåglar i kikare och berättar om de fågelarter vi ser.

Tid

Den 10 april klockan 9-12.

Samlingsplats

Parkeringen vid Husebymaden.

Vägbeskrivning

Sväng av väg 23 mot Grimslöv och sväng vänster mot fågeltorn efter någon kilometer.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Ja.

Praktisk information

Ta med fika och kikare om ni har.

Tillgänglighet

Från parkeringen går en hårdgjord stig fram till tornet där du kan se fåglar även från marken vid tornet.

Hur lång är sträckan?

Cirka 200 meter.

Arrangör

Smålands Ornitologiska Förening och Växjö Fågelklubb.

Kontaktperson

Thomas Hultquist, 070-746 61 56

thommaz@hotmail.com

Vakö myr är känt för sitt stora orrspel och en av Sysveriges största kalmyrar. På väg längs spångad stig ut till utsiktsplatsen på Berget kan vi också lyssna till vårfåglarnas kör och titta på spåren efter tidigare brukare på de tre öarna i myren.

Tid

Den 10 april klockan 6-10.

Samlingsplats

Samling vid naturreservatets parkering vid Låkan.

Vägbeskrivning

Följ skyltar från väg 120 öster om Älmhult mot naturreservatet Vakö myr.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Varma kläder och kikare om du har. Ta med matsäck.

Tillgänglighet

Omväxlande stig i skogen och spänger över blötare partier på myren.

Hur lång är sträckan?

Cirka 1,5 kilometer.

Arrangör

Naturskyddsföreningen Linnébygden.

Kontaktperson

Sven OA Svensson, 070-251 33 08

regulus1101@hotmail.com

Vi visar fåglar i kikare och berättar om de fågelarter vi ser.

Tid

Den 17 april klockan 9-12.

Samlingsplats

Parkeringen vid Husebymaden.

Vägbeskrivning

Sväng av väg 23 mot Grimslöv och sväng vänster mot fågeltorn efter någon kilometer.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Ja.

Praktisk information

Ta med fika och kikare om ni har.

Tillgänglighet

Från parkeringen går en hårdgjord stig fram till tornet där du kan se fåglar även från marken vid tornet.

Hur lång är sträckan?

Cirka 200 meter.

Arrangör

Smålands Ornitologiska Förening och Växjö Fågelklubb.

Kontaktperson

Thomas Hultquist, 070-746 61 56

thommaz@hotmail.com

Vi besöker Bäckaslövs våtmark och studerar grod- och kräldjur.

Tid

Den 18 april klockan 11-14.

Samlingsplats

Bilparkeringen vid Biparadiset/Bäckaslövsvåtmark.

Kollektivtrafik

Buss 7 till Södra ringvägen.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Ja.

Praktisk information

Kläder efter väder.

Tillgänglighet

Vi går en två kilometer lång promenad på fina stigar.

Annat språk än svenska

Engelska

Hur lång är sträckan?

Cirka två kilometer.

Arrangör

Smålands Herpetologiska förening.

Kontaktperson

Björn Lingerhed, 076-092 34 78

bjorn.lingerhed@gmail.com

Vi följer vårfåglarnas ankomst och åker ut till vackra naturplatser i Tingsryds kommun. Företrädesvis runt Urshult och Ryd.

Tid

Den 19 april klockan 18.00 till cirka 20.30.

Samlingsplats

Ekenkajen, längst in i Urshultsviken, Urshult.

Vägbeskrivning

100 meter från korsningen Tingsryd - Ryd - Lunnabacken. Vid sjön. Parkering.

Samåkning

Vi diskuterar samåkning efter första träffen.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Grova skor, kikare, fågelbok, fika.

Tillgänglighet

Utflyktsmålet bestäms efter deltagarna. Olika varje gång.

Hur lång är sträckan?

Anpassas efter gruppen.

Arrangör

Tingsryds fågelklubb.

Kontaktperson

Jan Borgehed, 073-021 43 34

j.borgehed@gmail.com

Från ängen räfsas löv och kvistar bort som annars kväver floran.

Tid

Den 23 april klockan 9-15.

Samlingsplats

Tykatorp.

Vägbeskrivning

4 kilometer norr om Hörda.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Ta med räfsa.

Arrangör

Kronobergs slåttergille

Kontaktperson

Matthias Hackenkamp, 076-896 33 10

matthias.hp@outlook.com

Vi visar fåglar i kikare och berättar om de fågelarter vi ser.

Tid

Den 24 april klockan 9-12.

Samlingsplats

Parkeringen vid Husebymaden.

Vägbeskrivning

Sväng av väg 23 mot Grimslöv och sväng vänster mot fågeltorn efter någon kilometer.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Ja.

Praktisk information

Ta med fika och kikare om ni har.

Tillgänglighet

Från parkeringen går en hårdgjord stig fram till tornet där du kan se fåglar även från marken vid tornet.

Hur lång är sträckan?

Cirka 200 meter.

Arrangör

Smålands Ornitologiska Förening och Växjö Fågelklubb.

Kontaktperson

Thomas Hultquist, 070-746 61 56

thommaz@hotmail.com

Välkommen att möta våren på naturreservatet Kronan på Möckelsnäs. Vi vandrar långsamt och njuter av vårblomningen och fågelsången i den vackra lövskogen vid Möckelns strand.

Tid

Den 24 april klockan 8-10.

Samlingsplats

Samling på parkeringen framför Möckelsnäs herrgård.

Vägbeskrivning

Väg 600, strax norr om Stenbrohults kyrka, skyltat mot Möckelsnäs.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Kläder efter väder, sköna skor.

Tillgänglighet

Lättgånget med en del brantare partier med ledstång.

Hur lång är sträckan?

Cirka 1 kilometer.

Arrangör

Naturskyddsföreningen Linnébygden.

Kontaktperson

Sven Nilsson, 070-552 16 14

sveng.nilsson@telia.com

Biologiforskaren Torbjörn Tyler berättar om sin forskning hur Skånes flora har förändrats under 200 år. Anmälan senast 19 april till Matthias 076-896 33 10 eller Per 070-644 06 69.

Tid

Den 26 april klockan 18.30- 19.30.

Samlingsplats

Studieförbundet Vuxenskolan.

Vägbeskrivning

Centralgatan 3 i Alvesta.

Kollektivtrafik

Hållplats Alvesta C.

Arrangör

Kronobergs slåttergille

Kontaktperson

Matthias Hackenkamp, 076-896 33 10

matthias.hp@outlook.com

Vi kör till Nässjön tillsammans med Ellen Flygare på Länsstyrelsen för att studera vad som hänt efter naturvårdsbränningar. Här finns de finaste myrarna i länet. Där finns sileshår, myrlilja, missne och orkidéer. På våren kan rödbena, grönbena och storspov höras. Även ugglor och tjäder finns i området.

Tid

Den 27 april klockan 18-20.30.

Samlingsplats

Östra infarten vid före detta Sigro i Hovmantorp

Vägbeskrivning

Från Hovmantorp via Bergdala.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Praktiska kläder och rejäla skor. Ta gärna med fikakorg.

Tillgänglighet

Skogsmark och ojämn terräng.

Hur lång är sträckan?

Cirka 2-3 kilometer.

Arrangör

Naturskyddsföreningen Lessebo

Kontaktperson

Nils Bergqvist, 070-359 53 03

tri-x@hotmail.se

Maj

SKOG.design är startpunkt för vandring och cykelrutter från 1 till 10 kilometer i små naturreservat och friluftsområdet Bökås och omgivande landsbygd. Hos SKOG.design får du gratis vägbeskrivning. Vägbeskrivningen är på svenska, men bilderna med pilar visar dig helt enkelt vägen. När du är klar lämnar du in beskrivningen igen. Dessutom kan du njuta av en kopp kaffe, te med hembakat och små maträtter i den vackra naturen.

Tid

Klockan 10-18 varje torsdag, fredag, lördag och söndag från april till och med december.

Samlingsplats

SKOG.design, Bökås 4, 362 97 Linneryd

Vägbeskrivning

Från södra Småland: Kör till Tingsryd på väg 27. Sväng av mot Linneryd. Efter 10 kilometer, sväng höger till Vrångebo. Se skyltning SKOG.design. Efter 4 kilometer kommer du till Vrångebo. Vid korsningen, sväng vänster till Linneryd. Se skyltning SKOG.design. Efter 1 kilometer når du SKOG.design till höger.

Från norra och centrala Småland (Växjö/Lessebo/Nybro): Kör till Linneryd på väg 122. Sväng av mot Tingsryd. Efter ungefär 3 kilometer, sväng till vänster mot Vrångebo. Efter 6 kilometer når du SKOG.design till vänster.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Nödvändig utrustning: vandringsskor eller cykel.

Tillgänglighet

Vandring och cykelrutter är lättillgängliga. En del kondition krävs för längre sträckor. Bara vid startpunkten SKOG.design finns rastmöbler inom- och utomhus, bänkar och toalett. Toaletten är inte rullstolsanpassad.

Hur lång är sträckan?

Från 1 till 10 kilometer.

Arrangör

SKOG.design vandring och cykelrutter.

Kontaktperson

Annechien Ellens, 076-094 21 07

info@skogdesign.com

www.skogdesign.com Länk till annan webbplats.

Vi visar fåglar i kikare och berättar om de fågelarter vi ser.

Tid

Den 1 maj klockan 9-12.

Samlingsplats

Parkeringen vid Husebymaden.

Vägbeskrivning

Sväng av väg 23 mot Grimslöv och sväng vänster mot fågeltorn efter någon kilometer.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Ja.

Praktisk information

Ta med fika och kikare om ni har.

Tillgänglighet

Från parkeringen går en hårdgjord stig fram till tornet där du kan se fåglar även från marken vid tornet.

Hur lång är sträckan?

Cirka 200 meter.

Arrangör

Smålands Ornitologiska Förening och Växjö Fågelklubb.

Kontaktperson

Thomas Hultquist, 070-746 61 56

thommaz@hotmail.com

Vårvandringen planerar vi att förlägga till det röda spåret som bland annat går över en grusås med 150-åriga tallar och tillbaka utefter Mellansjöns strand. Det blir tipspromenad med prisutdelning.

Tid

Den 8 maj klockan 10.

Samlingsplats

Samling vid Mellansjön vid parkeringen vid stora välkomstskylten.

Vägbeskrivning

Från Vislanda samhälle, kör cirka två kilometer österut mot Växjö. Vid Kojtet sväng vänster mot Oby. Efter ett par hundra meter, se skylt "Vandringsleder" vid gula baracken. Kör förbi den och fram till välkomstskylten.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Ta gärna med egen fika.

Tillgänglighet

Lätt vandring, inte rullstolsanpassat. Rastmöbler finns, men inte toalett.

Hur lång är sträckan?

Cirka 5-6 kilometer. Sträckan är inte helt bestämd ännu.

Arrangör

Kojta- och Mellansjöns förening i samarbete med Naturskyddsföreningen i Alvesta.

Kontaktperson

Karin Jonsson, 070-273 94 26

kojtamellan@gmail.se

Ljungby fågelklubb bjuder in dig att följa med på en vandring längs Lagaån. Start kl. 8 från Salutorget. Sedan blir det promenad till Ljungsätersbron och följer östra sidan norrut till Järnvägsbron och tillbaka på västra sidan till centrum. Avslutar med fika som du betalar själv. Guide berättar om de fåglar som vi träffar på och naturens skiftningar och passar bra för nybörjare. Tag med kikare om du har.

Tid

Den 4 maj klockan 8-10.

Samlingsplats

Salutorget Ljungby.

Vägbeskrivning

Mitt emot Grand.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Ja.

Praktisk information

Klädsel passande väder.

Tillgänglighet

Hårdgjorda stigar.

Hur lång är sträckan?

Cirka 2 kilometer.

Aktiviteten kan genomföras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Ja

Arrangör

Ljungby fågelklubb

Kontaktperson

Krister Wahlström, 070-551 42 76

krister.wahlstrom@telia.com

Vi visar fåglar i kikare och berättar om de fågelarter vi ser.

Tid

Den 8 maj klockan 9-12.

Samlingsplats

Parkeringen vid Husebymaden.

Vägbeskrivning

Sväng av väg 23 mot Grimslöv och sväng vänster mot fågeltorn efter någon kilometer.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Ja.

Praktisk information

Ta med fika och kikare om ni har.

Tillgänglighet

Från parkeringen går en hårdgjord stig fram till tornet där du kan se fåglar även från marken vid tornet.

Hur lång är sträckan?

Cirka 200 meter.

Arrangör

Smålands Ornitologiska Förening och Växjö Fågelklubb.

Kontaktperson

Thomas Hultquist, 070-746 61 56

thommaz@hotmail.com

Alla barn 3-10 år med en vuxen är välkomna med ut på en spännande utflykt i naturen. Om intresse finns kommer Natursnoksträffar att starta upp till hösten.

Tid

Den 8 maj klockan 14-15.

Samlingsplats

Elljusspårets parkering i Hovmantorp.

Vägbeskrivning

Kör till Hovmantorp och in östra infarten. Sväng vänster mot Linneryd.

Kollektivtrafik

Buss/tåg till Hovmantorp och sedan cirka 1,5 kilometer.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Ha bra skor och kläder. Ta med fika och sittunderlägg.

Tillgänglighet

Skogsmark och ojämn terräng och elljusspår.

Arrangör

Naturskyddsföreningen Lessebo.

Kontaktperson

Christer Lindqvist, 070-356 51 88 och Nils Bergqvist, 070-359 53 03

tri-x@hotmail.se

Vi följer vårfåglarnas ankomst och åker ut till vackra naturplatser i Tingsryds kommun. Företrädesvis runt Urshult och Ryd.

Tid

Den 3 maj klockan 18.00 till cirka 20.30.

Samlingsplats

Ekenkajen, längst in i Urshultsviken, Urshult.

Vägbeskrivning

100 meter från korsningen Tingsryd - Ryd - Lunnabacken. Vid sjön. Parkering.

Samåkning

Vi diskuterar samåkning efter första träffen.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Grova skor, kikare, fågelbok, fika.

Tillgänglighet

Utflyktsmålet bestäms efter deltagarna. Olika varje gång.

Hur lång är sträckan?

Anpassas efter gruppen.

Arrangör

Tingsryds fågelklubb.

Kontaktperson

Jan Borgehed, 073-021 43 34

j.borgehed@gmail.com

Vi besöker Bäckaslövs våtmark och studerar grod- och kräldjur.

Tid

Den 15 maj klockan 11-14.

Samlingsplats

Bilparkeringen vid Biparadiset/Bäckaslövsvåtmark.

Kollektivtrafik

Buss 7 till Södra ringvägen.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Ja.

Praktisk information

Kläder efter väder.

Tillgänglighet

Vi går en två kilometer lång promenad på fina stigar.

Annat språk än svenska

Engelska

Hur lång är sträckan?

Cirka två kilometer.

Arrangör

Smålands Herpetologiska förening.

Kontaktperson

Björn Lingerhed, 076-092 34 78

bjorn.lingerhed@gmail.com

Vi åker under ledning av naturguide till naturreservatet Målaskog sydost om Ryssby. Här finns mängder av ovanliga växter, mossor och lavar. I området finns mycket insekter och fåglar och ovanliga blommor.

Tid

Den 15 maj klockan 10 till cirka 14.

Samlingsplats

Östra infarten före detta Sigro parkering.

Vägbeskrivning

Kör mot Ljungby och sväng vänster vid Målarskogsvägen. Därefter kör 2,5 kilometer.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Ta gärna med flora och fikakorg.

Hur lång är sträckan

Några kilometer.

Tillgänglighet

Lövskog, odlad mark.

Arrangör

Naturskyddsföreningen Lessebo.

Kontaktperson

Christer Lindqvist, 070-35-65188

naturguide@hotmail.se

Passa på att njuta av våren på Höö. Gullvivorna blommar och har vi tur hör vi göken. Vi vandrar i beteshagar och genom lövskogar längs strövstigarna.

Tid

Den 15 maj klockan 6-8.

Samlingsplats

Parkeringen vid naturreservatet Höö.

Vägbeskrivning

Väg 600, söder om Diö skyltat mot Höö.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Ta med fika om du vill.

Tillgänglighet

Delvis backigt och knöliga stigar. Kan vara lite svårt att gå med barnvagn.

Hur lång är sträckan?

Cirka 1,5 kilometer.

Arrangör

Naturskyddsföreningen Linnébygden

Kontaktperson

Sven Nilsson, 070-552 16 14

sveng.nilsson@telia.com

Vi åker med buss från Växjö till Blekinge för att titta på ek- och bokskogar och utforska vårfloran.

Tid

Söndagen den 15 maj klockan 9-18.

I vilken kommun är aktiviteten?

Växjö kommun.

Samlingsplats

Parkeringen vid Norttullskolan i Växjö.

Vägbeskrivning

Parkeringen är några minuters gångväg från Växjö Domkyrka.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Ta med mat för hela dagen. Kläder efter väder.

Eventuell kostnad för aktiviteten

Bussresan beräknas kosta 200 kronor om vi blir 200 personer. Vid färre deltagare ökar kostnaden något.

Tillgänglighet

Vi går i naturen, relativt lättgånget.

Arrangör

Naturskyddsföreningen i Växjö.

Kontaktperson

Uno Pettersson, 070-588 56 14

uno_p@hotmail.com

Vi följer vårfåglarnas ankomst och åker ut till vackra naturplatser i Tingsryds kommun. Företrädesvis runt Urshult och Ryd.

Tid

Den 17 maj klockan 18.00 till cirka 20.30.

Samlingsplats

Ekenkajen, längst in i Urshultsviken, Urshult.

Vägbeskrivning

100 meter från korsningen Tingsryd - Ryd - Lunnabacken. Vid sjön. Parkering.

Samåkning

Vi diskuterar samåkning efter första träffen.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Grova skor, kikare, fågelbok, fika.

Tillgänglighet

Utflyktsmålet bestäms efter deltagarna. Olika varje gång.

Hur lång är sträckan?

Anpassas efter gruppen.

Arrangör

Tingsryds fågelklubb.

Kontaktperson

Jan Borgehed, 073-021 43 34

j.borgehed@gmail.com

Genom en serie guidade turer utforskar Uppvidinge fågelklubb nattens flygande djurliv. Den här gången guidar Peter Wredin från Länsstyrelsen oss i fladdermössens fascinerande värld.

Tid

Den 21 maj klockan 21.30-23.30.

Samlingsplats

Parkeringen till Sjösås ängs naturreservat vid Sjösås gamla kyrka.

Vägbeskrivning

Kyrkan ligger i centrala Braås.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Ja.

Praktisk information

Vid dåligt väder ställs aktiviteten in.

Tillgänglighet

Mycket lättgånget.

Hur lång är sträckan?

Några hundra meter.

Kollektivtrafik

Till Braås.

Arrangör

Uppvidinge fågelklubb.

Kontaktperson

Love Eriksen, 073-182 50 31

love.eriksen@gmail.com

Vi uppmärksammar att nationalparkernas dag och Åsnens nationalparks 4-årsdag infaller under veckan. Under dagen kommer Länsstyrelsens naturförvaltare tillsammans med flera av nationalparkens samarbetspartners att finns på plats. För mer info se separat marknadsföring veckorna innan.

Tid

Den 26 maj klockan 10-15.

Samlingsplats

Entré Trollberget, Åsnens nationalpark.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Ja.

Praktisk information

Kläder efter väder.

Tillgänglighet

Området som naturområde är i stor utsträckning tillgängligt. Torrtoalett och rastmöbler finns.

Hur lång är sträckan?

Flera olika alternativ finns beroende på val av aktivitet. Både vandring och cykling fungerar bra.

Är det möjligt att åka med kollektivtrafiken till aktiviteten?

Nej.

Eventuell kostnad för aktiviteten

Några av aktiviteterna under dagen kostar pengar.

Arrangör

Länsstyrelsen i Kronobergs län tillsammans med flera samarbetspartners till Åsnens nationalpark.

Kontaktperson

Alexandra Nielsen, 010-223 73 87

alexandra.nielsen@lansstyrelsen.se

Vi följer vårfåglarnas ankomst och åker ut till vackra naturplatser i Tingsryds kommun. Företrädesvis runt Urshult och Ryd.

Tid

Den 31 maj klockan 18.00 till cirka 20.30.

Samlingsplats

Ekenkajen, längst in i Urshultsviken, Urshult.

Vägbeskrivning

100 meter från korsningen Tingsryd - Ryd - Lunnabacken. Vid sjön. Parkering.

Samåkning

Vi diskuterar samåkning efter första träffen.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Grova skor, kikare, fågelbok, fika.

Tillgänglighet

Utflyktsmålet bestäms efter deltagarna. Olika varje gång.

Hur lång är sträckan?

Anpassas efter gruppen.

Arrangör

Tingsryds fågelklubb.

Kontaktperson

Jan Borgehed, 073-021 43 34

j.borgehed@gmail.com

Juni

SKOG.design är startpunkt för vandring och cykelrutter från 1 till 10 kilometer i små naturreservat och friluftsområdet Bökås och omgivande landsbygd. Hos SKOG.design får du gratis vägbeskrivning. Vägbeskrivningen är på svenska, men bilderna med pilar visar dig helt enkelt vägen. När du är klar lämnar du in beskrivningen igen. Dessutom kan du njuta av en kopp kaffe, te med hembakat och små maträtter i den vackra naturen.

Tid

Klockan 10-18 varje torsdag, fredag, lördag och söndag från april till och med december.

Samlingsplats

SKOG.design, Bökås 4, 362 97 Linneryd

Vägbeskrivning

Från södra Småland: Kör till Tingsryd på väg 27. Sväng av mot Linneryd. Efter 10 kilometer, sväng höger till Vrångebo. Se skyltning SKOG.design. Efter 4 kilometer kommer du till Vrångebo. Vid korsningen, sväng vänster till Linneryd. Se skyltning SKOG.design. Efter 1 kilometer når du SKOG.design till höger.

Från norra och centrala Småland (Växjö/Lessebo/Nybro): Kör till Linneryd på väg 122. Sväng av mot Tingsryd. Efter ungefär 3 kilometer, sväng till vänster mot Vrångebo. Efter 6 kilometer når du SKOG.design till vänster.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Nödvändig utrustning: vandringsskor eller cykel.

Tillgänglighet

Vandring och cykelrutter är lättillgängliga. En del kondition krävs för längre sträckor. Bara vid startpunkten SKOG.design finns rastmöbler inom- och utomhus, bänkar och toalett. Toaletten är inte rullstolsanpassad.

Hur lång är sträckan?

Från 1 till 10 kilometer.

Arrangör

SKOG.design vandring och cykelrutter.

Kontaktperson

Annechien Ellens, 076-094 21 07

info@skogdesign.com

www.skogdesign.com Länk till annan webbplats.

Ljungby fågelklubb bjuder in dig att följa med på en vandring längs Lagaån. Start kl. 8 från Salutorget. Sedan blir det promenad till Ljungsätersbron och följer östra sidan norrut till Järnvägsbron och tillbaka på västra sidan till centrum. Avslutar med fika som du betalar själv. Guide berättar om de fåglar som vi träffar på och naturens skiftningar och passar bra för nybörjare. Tag med kikare om du har.

Tid

Den 1 juni klockan 8-10.

Samlingsplats

Salutorget Ljungby.

Vägbeskrivning

Mitt emot Grand.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Ja.

Praktisk information

Klädsel passande väder.

Tillgänglighet

Hårdgjorda stigar.

Hur lång är sträckan?

Cirka 2 kilometer.

Aktiviteten kan genomföras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Ja

Arrangör

Ljungby fågelklubb

Kontaktperson

Krister Wahlström, 070-551 42 76

krister.wahlstrom@telia.com

Vi åker till Lilla Attsjön för att titta på fåglar, blommor, fjärilar och andra insekter. Vi hjälps också åt att med gemensamma krafter försöka utrota de många invasiva lupinerna som spritt sig.

Tid

Den 1 juni klockan 17.30 till cirka 20.

Samlingsplats

Östra infarten Hovmantorp före detta Sigro.

Vägbeskrivning

Om du kör direkt till Attsjö svänger du av mot Dädesjö och kör 5 kilometer så ligger Lilla Attsjön på höger sida. Parkering finns.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Ja.

Praktisk information

Ta gärna med fågelbok och fikakorg. Ta gärna med spade och eller sekatör. Vi tar hand om bortforsling och bränning.

Hur lång är sträckan

Cirka 2-3 kilometer.

Tillgänglighet

Går att köra barnvagn och rullstol.

Arrangör

Naturskyddsföreningen Lessebo i samarbete med Naturskyddsföreningen Växjö.

Kontaktperson

Bertil Andersson, 070-283 36 24

bertil.andersson6@gmail.com

Vi besöker skogarna sydost om Södra Sandsjö.

Tid

Den 3 juni klockan 21.30.

Samlingsplats

Södra Sandsjö kyrkas parkering.

Vägbeskrivning

Kyrkan ligger längs den gamla bygatan vid Sandsjön.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Ja.

Praktisk information

Varma kläder, myggstift och fika.

Hur lång är sträckan?

Vi gör endast korta promenader.

Arrangör

Tingsryds fågelklubb.

Kontaktperson

Johnny Carlsson, 070-581 59 03

johnny.carlsson@telia.com

På de vilda blommornas dag besöker vi natur- och kulturmarkerna på Höö. Nu blommar det rikt i slåtterängarna och om solen skiner kan vi följa de viktiga pollinerarnas arbete.

Tid

Den 19 juni klockan 10-12.

Samlingsplats

Parkeringen vid naturreservatet Höö.

Vägbeskrivning

Väg 600, söder om Diö skyltat mot Höö.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Ta med fika om du vill.

Tillgänglighet

Delvis backigt och knöliga stigar. Kan vara lite svårt att gå med barnvagn.

Hur lång är sträckan?

Cirka 1,5 kilometer.

Arrangör

Naturskyddsföreningen Linnébygden

Kontaktperson

Sven Nilsson, 070-552 16 14

sveng.nilsson@telia.com

Vi promenerar och tittar på blommor.

Tid

Söndagen den 19 juni klockan 9-13.

I vilken kommun är aktiviteten?

Växjö kommun.

Samlingsplats

Vid Teleborgs slott.

Vägbeskrivning

Teleborgs slott ligger vid sjön Trummen, cirka 10 minuters cykelväg från Växjö centrum.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Ja.

Praktisk information

Ta med fika om du vill.

Tillgänglighet

Hårdgjord stig.

Hur lång är sträckan?

Cirka 2 kilometer.

Eventuell kostnad

Ingen kostnad.

Arrangör

Naturskyddsföreningen i Växjö.

Kontaktperson

Uno Pettersson, 070-588 56 14

uno_p@hotmail.com

Juli

SKOG.design är startpunkt för vandring och cykelrutter från 1 till 10 kilometer i små naturreservat och friluftsområdet Bökås och omgivande landsbygd. Hos SKOG.design får du gratis vägbeskrivning. Vägbeskrivningen är på svenska, men bilderna med pilar visar dig helt enkelt vägen. När du är klar lämnar du in beskrivningen igen. Dessutom kan du njuta av en kopp kaffe, te med hembakat och små maträtter i den vackra naturen.

Tid

Klockan 10-18 varje torsdag, fredag, lördag och söndag från april till och med december.

Samlingsplats

SKOG.design, Bökås 4, 362 97 Linneryd

Vägbeskrivning

Från södra Småland: Kör till Tingsryd på väg 27. Sväng av mot Linneryd. Efter 10 kilometer, sväng höger till Vrångebo. Se skyltning SKOG.design. Efter 4 kilometer kommer du till Vrångebo. Vid korsningen, sväng vänster till Linneryd. Se skyltning SKOG.design. Efter 1 kilometer når du SKOG.design till höger.

Från norra och centrala Småland (Växjö/Lessebo/Nybro): Kör till Linneryd på väg 122. Sväng av mot Tingsryd. Efter ungefär 3 kilometer, sväng till vänster mot Vrångebo. Efter 6 kilometer når du SKOG.design till vänster.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Nödvändig utrustning: vandringsskor eller cykel.

Tillgänglighet

Vandring och cykelrutter är lättillgängliga. En del kondition krävs för längre sträckor. Bara vid startpunkten SKOG.design finns rastmöbler inom- och utomhus, bänkar och toalett. Toaletten är inte rullstolsanpassad.

Hur lång är sträckan?

Från 1 till 10 kilometer.

Arrangör

SKOG.design vandring och cykelrutter.

Kontaktperson

Annechien Ellens, 076-094 21 07

info@skogdesign.com

www.skogdesign.com Länk till annan webbplats.

Ljungby fågelklubb bjuder in dig att följa med på en vandring längs Lagaån. Start kl. 8 från Salutorget. Sedan blir det promenad till Ljungsätersbron och följer östra sidan norrut till Järnvägsbron och tillbaka på västra sidan till centrum. Avslutar med fika som du betalar själv. Guide berättar om de fåglar som vi träffar på och naturens skiftningar och passar bra för nybörjare. Tag med kikare om du har.

Tid

Den 6 juli klockan 8-10.

Samlingsplats

Salutorget Ljungby.

Vägbeskrivning

Mitt emot Grand.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Ja.

Praktisk information

Klädsel passande väder.

Tillgänglighet

Hårdgjorda stigar.

Hur lång är sträckan?

Cirka 2 kilometer.

Aktiviteten kan genomföras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Ja

Arrangör

Ljungby fågelklubb

Kontaktperson

Krister Wahlström, 070-551 42 76

krister.wahlstrom@telia.com

Ängen slås med lie och höet räfsas bort. Förr gjordes det för att få foder till djuren, nu mest för att gynna ängsfloran.

Tid

Den 23 juli klockan 9-15.

Samlingsplats

Lundby.

Vägbeskrivning

2 kilometer norr om Alstermo.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Ta med lie och räfsa.

Arrangör

Kronobergs slåttergille

Kontaktperson

Matthias Hackenkamp, 076-896 33 10

matthias.hp@outlook.com

Ängen slås med lie och höet räfsas bort. Förr gjordes det för att få foder till djuren, nu mest för att gynna ängsfloran.

Tid

Den 30 juli klockan 9-15.

Samlingsplats

Tykatorp.

Vägbeskrivning

4 kilometer norr om Hörda.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Ta med lie och räfsa.

Arrangör

Kronobergs slåttergille

Kontaktperson

Matthias Hackenkamp, 076-896 33 10

matthias.hp@outlook.com

Augusti

SKOG.design är startpunkt för vandring och cykelrutter från 1 till 10 kilometer i små naturreservat och friluftsområdet Bökås och omgivande landsbygd. Hos SKOG.design får du gratis vägbeskrivning. Vägbeskrivningen är på svenska, men bilderna med pilar visar dig helt enkelt vägen. När du är klar lämnar du in beskrivningen igen. Dessutom kan du njuta av en kopp kaffe, te med hembakat och små maträtter i den vackra naturen.

Tid

Klockan 10-18 varje torsdag, fredag, lördag och söndag från april till och med december.

Samlingsplats

SKOG.design, Bökås 4, 362 97 Linneryd

Vägbeskrivning

Från södra Småland: Kör till Tingsryd på väg 27. Sväng av mot Linneryd. Efter 10 kilometer, sväng höger till Vrångebo. Se skyltning SKOG.design. Efter 4 kilometer kommer du till Vrångebo. Vid korsningen, sväng vänster till Linneryd. Se skyltning SKOG.design. Efter 1 kilometer når du SKOG.design till höger.

Från norra och centrala Småland (Växjö/Lessebo/Nybro): Kör till Linneryd på väg 122. Sväng av mot Tingsryd. Efter ungefär 3 kilometer, sväng till vänster mot Vrångebo. Efter 6 kilometer når du SKOG.design till vänster.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Nödvändig utrustning: vandringsskor eller cykel.

Tillgänglighet

Vandring och cykelrutter är lättillgängliga. En del kondition krävs för längre sträckor. Bara vid startpunkten SKOG.design finns rastmöbler inom- och utomhus, bänkar och toalett. Toaletten är inte rullstolsanpassad.

Hur lång är sträckan?

Från 1 till 10 kilometer.

Arrangör

SKOG.design vandring och cykelrutter.

Kontaktperson

Annechien Ellens, 076-094 21 07

info@skogdesign.com

www.skogdesign.com Länk till annan webbplats.

Ljungby fågelklubb bjuder in dig att följa med på en vandring längs Lagaån. Start kl. 8 från Salutorget. Sedan blir det promenad till Ljungsätersbron och följer östra sidan norrut till Järnvägsbron och tillbaka på västra sidan till centrum. Avslutar med fika som du betalar själv. Guide berättar om de fåglar som vi träffar på och naturens skiftningar och passar bra för nybörjare. Tag med kikare om du har.

Tid

Den 3 augusti klockan 8-10.

Samlingsplats

Salutorget Ljungby.

Vägbeskrivning

Mitt emot Grand.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Ja.

Praktisk information

Klädsel passande väder.

Tillgänglighet

Hårdgjorda stigar.

Hur lång är sträckan?

Cirka 2 kilometer.

Aktiviteten kan genomföras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Ja

Arrangör

Ljungby fågelklubb

Kontaktperson

Krister Wahlström, 070-551 42 76

krister.wahlstrom@telia.com

Genom en serie guidade turer utforskar Uppvidinge fågelklubb nattens flygande djurliv. Den här gången söker vi efter en av länets största, mest sällsynta och gåtfulla insekter, raggbocken. Denna stora skalbagge lever under många år dold i det inre av tallstockar och visar sig endast under ett par veckor i slutet av sin livscykel. Då är vi på plats. Vi startar med fika.

Tid

Den 6 augusti klockan 21-23.

Samlingsplats

Parkeringsplatsen till naturreservatet Stocksmyr-Brännan vid Nässjön.

Vägbeskrivning

Skyltat från väg 28 norr om Kosta.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Medtag fika och någon form av lampa.

Tillgänglighet

Vi kommer bara att gå några hundra meter flack terräng men det kommer att vara mörkt.

Hur lång är sträckan?

300 meter.

Arrangör

Uppvidinge fågelklubb.

Kontaktperson

Love Eriksen, 073-182 50 31

love.eriksen@gmail.com

Häng med Fältbiologerna för att lära dig om hur du kan skapa biologisk mångfald genom att slå ängar och bygga insektshotell. Testa också på att sova i vindskydd, paddla kanot och lära känna andra unga personer som bryr sig om miljö och natur.

Tid

Den 11 augisti klockan 14.30 till den 14 augusti klockan 14.30.

Samlingsplats

Växjö station.

I vilken kommun är aktiviteten?

Växjö kommun.

Vägbeskrivning

Vi kommer tillsammans att åka buss från Växjö station och sedan gå en bit, om en vill åka bil går det bra men då kan en inte få reseersättning. Adressen är Svanås Hagtorpet, Växjö.

Är det möjligt att åka med kollektivtrafiken till aktiviteten?

Ja, du kan enbart få reseersättning om du åker kollektivtrafik. Vi kommer att åka tillsammans från Växjö station.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Ja.

Praktisk information

Det är bra att ha med sovsäck, tält, liggunderlag, badkläder, regnkläder och skor som tål att vara i skogen, till exempel gummistövlar. Om du inte har utrustning hjälper vi dig och fixar tält och allt du behöver.

Tillgänglighet

Det är varierad terräng med hårdare och mjukare stigar, vi kommer att röra oss både i skogen, på ängar och stigar/mindre vägar. Vi försöker göra så att alla som vill kan vara med och anpassa aktiviteten efter deltagarna.

Eventuell kostnad för aktiviteten

Ingen kostnad.

Arrangör

Fältbiologerna.

Kontaktperson

Cecilia Rydberg, 076-393 31 66

cecilia.rydberg@faltbiologerna.se

 

Denna vandring planerar vi att gå runt Kojtasjön med avstickare till den planerade badplatsen vid Kojtet.

Tid

Den 28 augusti klockan 10.

Samlingsplats

Samling vid Mellansjön vid parkeringen vid stora välkomstskylten.

Vägbeskrivning

Från Vislanda samhälle, kör cirka två kilometer österut mot Växjö. Vid Kojtet sväng vänster mot Oby. Efter ett par hundra meter, se skylt "Vandringsleder" vid gula baracken. Kör förbi den och fram till välkomstskylten.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Ta gärna med egen fika.

Tillgänglighet

Lätt vandring, inte rullstolsanpassat. Rastmöbler finns, men inte toalett.

Hur lång är sträckan?

Cirka fem kilometer.

Arrangör

Kojta- och Mellansjöns förening i samarbete med Naturskyddsföreningen i Alvesta.

Kontaktperson

Karin Jonsson, 070-273 94 26

kojtamellan@gmail.se

September

SKOG.design är startpunkt för vandring och cykelrutter från 1 till 10 kilometer i små naturreservat och friluftsområdet Bökås och omgivande landsbygd. Hos SKOG.design får du gratis vägbeskrivning. Vägbeskrivningen är på svenska, men bilderna med pilar visar dig helt enkelt vägen. När du är klar lämnar du in beskrivningen igen. Dessutom kan du njuta av en kopp kaffe, te med hembakat och små maträtter i den vackra naturen.

Tid

Klockan 10-18 varje torsdag, fredag, lördag och söndag från april till och med december.

Samlingsplats

SKOG.design, Bökås 4, 362 97 Linneryd

Vägbeskrivning

Från södra Småland: Kör till Tingsryd på väg 27. Sväng av mot Linneryd. Efter 10 kilometer, sväng höger till Vrångebo. Se skyltning SKOG.design. Efter 4 kilometer kommer du till Vrångebo. Vid korsningen, sväng vänster till Linneryd. Se skyltning SKOG.design. Efter 1 kilometer når du SKOG.design till höger.

Från norra och centrala Småland (Växjö/Lessebo/Nybro): Kör till Linneryd på väg 122. Sväng av mot Tingsryd. Efter ungefär 3 kilometer, sväng till vänster mot Vrångebo. Efter 6 kilometer når du SKOG.design till vänster.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Nödvändig utrustning: vandringsskor eller cykel.

Tillgänglighet

Vandring och cykelrutter är lättillgängliga. En del kondition krävs för längre sträckor. Bara vid startpunkten SKOG.design finns rastmöbler inom- och utomhus, bänkar och toalett. Toaletten är inte rullstolsanpassad.

Hur lång är sträckan?

Från 1 till 10 kilometer.

Arrangör

SKOG.design vandring och cykelrutter.

Kontaktperson

Annechien Ellens, 076-094 21 07

info@skogdesign.com

www.skogdesign.com Länk till annan webbplats.

Genom en serie guidade turer utforskar Uppvidinge fågelklubb nattens flygande djurliv. Den här gången lockar vi fram nattfjärilar genom ljus och ser vad som landar på lakanet.

Tid

Den 3 september klockan 20-22.

Samlingsplats

Bihult.

Vägbeskrivning

Skyltat från Herråkra.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Ja.

Praktisk information

En varm tröja kan vara skönt när solen gått ner. Ta med fikakorg.

Arrangör

Uppvidinge fågelklubb

Kontaktperson

Love Eriksen, 073-182 50 31

love.eriksen@gmail.com

Ljungby fågelklubb bjuder in dig att följa med på en vandring längs Lagaån. Start kl. 8 från Salutorget. Sedan blir det promenad till Ljungsätersbron och följer östra sidan norrut till Järnvägsbron och tillbaka på västra sidan till centrum. Avslutar med fika som du betalar själv. Guide berättar om de fåglar som vi träffar på och naturens skiftningar och passar bra för nybörjare. Tag med kikare om du har.

Tid

Den 7 september klockan 8-10.

Samlingsplats

Salutorget Ljungby.

Vägbeskrivning

Mitt emot Grand.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Ja.

Praktisk information

Klädsel passande väder.

Tillgänglighet

Hårdgjorda stigar.

Hur lång är sträckan?

Cirka 2 kilometer.

Aktiviteten kan genomföras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Ja

Arrangör

Ljungby fågelklubb

Kontaktperson

Krister Wahlström, 070-551 42 76

krister.wahlstrom@telia.com

Oktober

SKOG.design är startpunkt för vandring och cykelrutter från 1 till 10 kilometer i små naturreservat och friluftsområdet Bökås och omgivande landsbygd. Hos SKOG.design får du gratis vägbeskrivning. Vägbeskrivningen är på svenska, men bilderna med pilar visar dig helt enkelt vägen. När du är klar lämnar du in beskrivningen igen. Dessutom kan du njuta av en kopp kaffe, te med hembakat och små maträtter i den vackra naturen.

Tid

Klockan 10-18 varje torsdag, fredag, lördag och söndag från april till och med december.

Samlingsplats

SKOG.design, Bökås 4, 362 97 Linneryd

Vägbeskrivning

Från södra Småland: Kör till Tingsryd på väg 27. Sväng av mot Linneryd. Efter 10 kilometer, sväng höger till Vrångebo. Se skyltning SKOG.design. Efter 4 kilometer kommer du till Vrångebo. Vid korsningen, sväng vänster till Linneryd. Se skyltning SKOG.design. Efter 1 kilometer når du SKOG.design till höger.

Från norra och centrala Småland (Växjö/Lessebo/Nybro): Kör till Linneryd på väg 122. Sväng av mot Tingsryd. Efter ungefär 3 kilometer, sväng till vänster mot Vrångebo. Efter 6 kilometer når du SKOG.design till vänster.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Nödvändig utrustning: vandringsskor eller cykel.

Tillgänglighet

Vandring och cykelrutter är lättillgängliga. En del kondition krävs för längre sträckor. Bara vid startpunkten SKOG.design finns rastmöbler inom- och utomhus, bänkar och toalett. Toaletten är inte rullstolsanpassad.

Hur lång är sträckan?

Från 1 till 10 kilometer.

Arrangör

SKOG.design vandring och cykelrutter.

Kontaktperson

Annechien Ellens, 076-094 21 07

info@skogdesign.com

www.skogdesign.com Länk till annan webbplats.

Ljungby fågelklubb bjuder in dig att följa med på en vandring längs Lagaån. Start kl. 8 från Salutorget. Sedan blir det promenad till Ljungsätersbron och följer östra sidan norrut till Järnvägsbron och tillbaka på västra sidan till centrum. Avslutar med fika som du betalar själv. Guide berättar om de fåglar som vi träffar på och naturens skiftningar och passar bra för nybörjare. Tag med kikare om du har.

Tid

Den 5 oktober klockan 8-10.

Samlingsplats

Salutorget Ljungby.

Vägbeskrivning

Mitt emot Grand.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Ja.

Praktisk information

Klädsel passande väder.

Tillgänglighet

Hårdgjorda stigar.

Hur lång är sträckan?

Cirka 2 kilometer.

Aktiviteten kan genomföras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Ja

Arrangör

Ljungby fågelklubb

Kontaktperson

Krister Wahlström, 070-551 42 76

krister.wahlstrom@telia.com

November

SKOG.design är startpunkt för vandring och cykelrutter från 1 till 10 kilometer i små naturreservat och friluftsområdet Bökås och omgivande landsbygd. Hos SKOG.design får du gratis vägbeskrivning. Vägbeskrivningen är på svenska, men bilderna med pilar visar dig helt enkelt vägen. När du är klar lämnar du in beskrivningen igen. Dessutom kan du njuta av en kopp kaffe, te med hembakat och små maträtter i den vackra naturen.

Tid

Klockan 10-18 varje torsdag, fredag, lördag och söndag från april till och med december.

Samlingsplats

SKOG.design, Bökås 4, 362 97 Linneryd

Vägbeskrivning

Från södra Småland: Kör till Tingsryd på väg 27. Sväng av mot Linneryd. Efter 10 kilometer, sväng höger till Vrångebo. Se skyltning SKOG.design. Efter 4 kilometer kommer du till Vrångebo. Vid korsningen, sväng vänster till Linneryd. Se skyltning SKOG.design. Efter 1 kilometer når du SKOG.design till höger.

Från norra och centrala Småland (Växjö/Lessebo/Nybro): Kör till Linneryd på väg 122. Sväng av mot Tingsryd. Efter ungefär 3 kilometer, sväng till vänster mot Vrångebo. Efter 6 kilometer når du SKOG.design till vänster.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Nödvändig utrustning: vandringsskor eller cykel.

Tillgänglighet

Vandring och cykelrutter är lättillgängliga. En del kondition krävs för längre sträckor. Bara vid startpunkten SKOG.design finns rastmöbler inom- och utomhus, bänkar och toalett. Toaletten är inte rullstolsanpassad.

Hur lång är sträckan?

Från 1 till 10 kilometer.

Arrangör

SKOG.design vandring och cykelrutter.

Kontaktperson

Annechien Ellens, 076-094 21 07

info@skogdesign.com

www.skogdesign.com Länk till annan webbplats.

Ljungby fågelklubb bjuder in dig att följa med på en vandring längs Lagaån. Start kl. 8 från Salutorget. Sedan blir det promenad till Ljungsätersbron och följer östra sidan norrut till Järnvägsbron och tillbaka på västra sidan till centrum. Avslutar med fika som du betalar själv. Guide berättar om de fåglar som vi träffar på och naturens skiftningar och passar bra för nybörjare. Tag med kikare om du har.

Tid

Den 2 november klockan 8-10.

Samlingsplats

Salutorget Ljungby.

Vägbeskrivning

Mitt emot Grand.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Ja.

Praktisk information

Klädsel passande väder.

Tillgänglighet

Hårdgjorda stigar.

Hur lång är sträckan?

Cirka 2 kilometer.

Aktiviteten kan genomföras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Ja

Arrangör

Ljungby fågelklubb

Kontaktperson

Krister Wahlström, 070-551 42 76

krister.wahlstrom@telia.com

December

SKOG.design är startpunkt för vandring och cykelrutter från 1 till 10 kilometer i små naturreservat och friluftsområdet Bökås och omgivande landsbygd. Hos SKOG.design får du gratis vägbeskrivning. Vägbeskrivningen är på svenska, men bilderna med pilar visar dig helt enkelt vägen. När du är klar lämnar du in beskrivningen igen. Dessutom kan du njuta av en kopp kaffe, te med hembakat och små maträtter i den vackra naturen.

Tid

Klockan 10-18 varje torsdag, fredag, lördag och söndag från april till och med december.

Samlingsplats

SKOG.design, Bökås 4, 362 97 Linneryd

Vägbeskrivning

Från södra Småland: Kör till Tingsryd på väg 27. Sväng av mot Linneryd. Efter 10 kilometer, sväng höger till Vrångebo. Se skyltning SKOG.design. Efter 4 kilometer kommer du till Vrångebo. Vid korsningen, sväng vänster till Linneryd. Se skyltning SKOG.design. Efter 1 kilometer når du SKOG.design till höger.

Från norra och centrala Småland (Växjö/Lessebo/Nybro): Kör till Linneryd på väg 122. Sväng av mot Tingsryd. Efter ungefär 3 kilometer, sväng till vänster mot Vrångebo. Efter 6 kilometer når du SKOG.design till vänster.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Nej.

Praktisk information

Nödvändig utrustning: vandringsskor eller cykel.

Tillgänglighet

Vandring och cykelrutter är lättillgängliga. En del kondition krävs för längre sträckor. Bara vid startpunkten SKOG.design finns rastmöbler inom- och utomhus, bänkar och toalett. Toaletten är inte rullstolsanpassad.

Hur lång är sträckan?

Från 1 till 10 kilometer.

Arrangör

SKOG.design vandring och cykelrutter.

Kontaktperson

Annechien Ellens, 076-094 21 07

info@skogdesign.com

www.skogdesign.com Länk till annan webbplats.

Ljungby fågelklubb bjuder in dig att följa med på en vandring längs Lagaån. Start kl. 8 från Salutorget. Sedan blir det promenad till Ljungsätersbron och följer östra sidan norrut till Järnvägsbron och tillbaka på västra sidan till centrum. Avslutar med fika som du betalar själv. Guide berättar om de fåglar som vi träffar på och naturens skiftningar och passar bra för nybörjare. Tag med kikare om du har.

Tid

Den 7 december klockan 8-10.

Samlingsplats

Salutorget Ljungby.

Vägbeskrivning

Mitt emot Grand.

Är det en barnvänlig aktivitet?

Ja.

Är aktiviteten tillgänglig för personer med funktionsvariationer?

Ja.

Praktisk information

Klädsel passande väder.

Tillgänglighet

Hårdgjorda stigar.

Hur lång är sträckan?

Cirka 2 kilometer.

Aktiviteten kan genomföras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Ja

Arrangör

Ljungby fågelklubb

Kontaktperson

Krister Wahlström, 070-551 42 76

krister.wahlstrom@telia.com

Kontakt