Svartebro domänreservat

Det 32 hektar stora området har varit skyddat sedan 1952 och blev naturreservat 1996. Svartebro ligger i Ljungby kommun vid Muråns utlopp i sjön Bolmen och i reservatet hittar man en av länets äldsta urskogar.

Den största delen av området, 26 hektar, är myrmark och 6 hektar är urskog. Den minst 200 år gamla skogen består av tall och gran samt mycket döda träd vilket gynnar många växter och djur som behöver den här miljön för att leva och trivas.

Knärot samt rev-, lopp- och mattlummer växer i reservatet. Den öppna myren domineras av ljung, klockljung, tuvdun och tuvsäv och man kan hitta småsileshår. I Svartebro häckar duvhök.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Svartebro:

  • Skada vegetationen och plocka blommor (tillåtet att plocka bär och matsvamp)
  • Medföra okopplad hund
  • Tälta
  • Elda

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 32 ha
Karaktär: Myr, urskog
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Sveaskog