Prosteköp

Naturreservat

Prosteköp är ett reservat där tillgänglighet och friluftsliv inte har prioriterats utan som i första hand har bildats för att skydda värdefulla naturtyper och arter. Här finns till exempel praktfläta, vågig sidenmossa, gammelgranslav och blåmossa.

Prosteköp ligger 3 kilometer väster om Lidhults samhälle vid Transjöns östra strand. Området är 22 hektar stort och blev naturreservat 2002. Reservatet är en del av ett större landskap som växlar mellan öppna blöta kärr och moränkullar med naturskog av främst tall. Flera av moränkullarna utgörs av uddar ut i sjön. Stränderna utgörs av branter och blöta strandkärr.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Prosteköp:

  • Tälta
  • Ställa upp husvagn
  • Elda
  • Plocka växter (tillåtet att plocka bär och matsvamp för husbehov)

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2002
Areal: 22 ha
Karaktär: Naturskog, kärr
Kommun: Ljungby
Ägare: Staten/Naturvårdsverket