Lineberg domänreservat

Lineberg

Naturreservatet Lineberg ligger sydväst om sjön Mäen vid gränsen mellan Markaryds och Ljungby kommuner. 1996 blev Lineberg ett av våra naturreservat.

Det 48 hektar stora reservatet består av myr- och fastmark med mycket gammal tallskog. I området ingår också Linebergssjön (Kväsjön) som är 4 ha stor.

I delar av området, som undgått skövling under 1800-talet, finns döda träd kvar. Det i sin tur ger mycket bra förutsättningar för att till exempel insekter som lever i ved samt svampar och växter som sprider och förökar sig med sporer ska trivas här.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Lineberg:

  • Tälta
  • Elda
  • Störa djurlivet
  • Plocka växter eller bryta kvistar
  • Skada levande eller döda träd och buskar

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1996
Areal: 48,5 ha
Karaktär: Mosaik av myr och fastmark bevuxen med mycket gammal tall
Kommun: Markaryd
Ägare: Staten/Sveaskog