Kronoskogen

ÅrshultsmyrenFöreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada naturföremål eller ytbildning t.ex. genom att gräva, borra, måla eller mejsla
 • Avverka eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar
 • Samla in och ta bort grenar, kvistar eller lösa stamdelar (Anm: Sådant material får användas för att göra kojor i området, som endast får sammanfogas med snören och liknande)
 • Plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter (Anm: Bär och matsvamp får plockas för husbehov)
 • Samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter
 • Framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad väg och på anvisad och iordningställd parkeringsplats
 • Tälta eller övernatta i husbil eller husvagn
 • Elda annat än på iordningställda eld- eller grillplatser
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande utan förvaltarens tillstånd
 • Bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan förvaltarens tillstånd
 • Störa eller skada djurlivet t.ex. genom närgånget uppträdande vid boplats
 • Ha hund, eller annat husdjur, okopplad

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet.

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Informationstavla Informationstavla
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2016
Areal: 56 ha
Karaktär: Blandskog med tall
Kommun: Ljungby
Ägare: Ljungby kommun
Förvaltare: Ljungby kommun