Hannabadsåsen

Hannabadaåsen

Hannabadsåsen ligger väster om Hannabadssjön, Med sin högsta punkt på 20 meters höjd är den en av de högsta åsarna i Kronobergs län. Åsen är delad i flera ryggar och är ett mycket fint exempel på en getryggsås – en rullstensås med smalt krön och branta sluttningar.

Under tusentals år har människor använt stigarna på åsar som Hannabadsåsen. Det är en fantastisk upplevelse att följa de smala åskrönen med lövskogen som ett valv över stigen.

Åsen bildades för drygt 12 000 år sedan när den senaste inlandsisen smälte bort från de sydligaste delarna av Sverige. I sprickor, tunnlar och kanaler vid isranden har smältvatten strömmat med varierande hastighet och på så sätt sorterat rullsten, grus, sand och finare material i olika avlagringar.

På sydvästra delen av åsen växer bokskog och i nordost finns blandskog med bok, ek, björk och gran samt mindre områden med ren tallskog. Vid sjöstranden finns vallar som bildats då sjöisen pressat mot land. Vallarna har skapat vikar i sjön som sedan vuxit igen och är idag kärrmarker.

Här finns flera olika arter av hackspettar som hittar föda i multnande ved och bohål i grova bokar. I reservatet finns även Grönsångare som trivs i bokskog.

Föreskrifter

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Hannabadsåsen:

  • Tälta
  • Elda
  • Störa djurlivet
  • Plocka växter eller bryta kvistar
  • Skada levande eller döda träd och buskar

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1976
Areal: 19 ha
Karaktär: Åslandskap, bokskog, blandskog
Kommun: Markaryd
Ägare: Enskilda