Hågeryd

Hågeryd

Inte långt från Växjö stad, men ändå med en påtagligt lantlig känsla, ligger naturreservatet Hågeryd. De rikskända bröderna Erik och Sigvard vårdade området under hela deras livstid. Kvar idag finns ett arv av slåtterängar och betesmarker med en ovanligt rik flora för oss och för kommande generationer att njuta av. Välkommen att utforska ett naturreservat där människan haft ett stort inflytande på naturvärdena!

Vi har kunnat följa bröderna Erik och Sigvard Gustafssons liv och arbete på gården Hågeryd på både film och i litteratur. Sedan den sista av bröderna gick ur tiden, skapades "Bröderna Erik och Sigvard Gustafssons stiftelse". Efter samtal mellan stiftelsen och Länsstyrelsen bestämdes det att staten genom Naturvårdsverket skulle köpa en del av Hågeryd 2:5 och idag är området naturreservat.

Från reservatets entré behöver du inte gå många meter för att kunna uppleva den fantastiska naturen. Söder om grusvägen breder en trädklädd betesmark ut sig med en jättelik alm samt askar och lönnar. På marken växer det rikligt med tvåblad, en orkidé som trivs i rika, kalkpåverkade marker. De öppnare ytorna är slåtterängar som vajar i lila, cerise och solgult under sommarmånaderna. Där växer mängder av ängsvädd, väddklint, svinrot och andra arter som är typiska i slåtterängen.

Från slåtterängen ner mot sjön ser man björkhagen, som var något av Erik och Sigvards skötebarn. De vårdade marken och tappade björksav på våren.

En anledning till att floran är så rik är att det sipprar fram mineralrikt vatten ur marken. En av reservatets sällsyntare växter är ett halvgräs, hartmansstarr, som behöver just dessa förhållanden. Den är beroende av slåtter och marker med rörligt grundvatten.

 

Föreskrifter

Text

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: Hågeryd
Areal: 12 ha
Karaktär: Slåtteräng och betesmark
Kommun: Växjö
Ägare: Staten/Naturvårdsverket och privat
Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg