Coronavirus. 3D-illustration.

Coronapandemin

Vi arbetar med kommunerna, Region Kronoberg med flera för att hantera spridningen av covid-19. Vi kontrollerar också att regeringens och myndigheternas beslut om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning följs.

KALENDER

 • 09 dec 2021 Klocka som ikon 09.00 - 15.00
  Prövning av barnens bästa – vad ska du tänka på som tjänsteperson? Barnkonventionen har nu varit lag i Sverige i mer än ett år. Arbetet har kommit igång men det är en utmaning att ha koll på vilka krav som ställs i beslutsfattandet.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 12 dec 2021 Klocka som ikon 11.00 - 12.30
  Natur- och kulturvärden med sägner Vi vandrar i Åsnens nationalpark genom Bjurkärrs gamla bokskog och får lära känna de som en gång levde i området, de som växer på den gamla bokens stam och de som oftast inte visar sig, men kanske änd...

  Ingen anmälan krävs

 • 24 jan 2022 Klocka som ikon 07.00 - 17.00
  Studieresa gårdsbutik och lanthandel Välkommen att delta på en heldagsresa till Jönköpings län där vi besöker spännande verksamheter som bland annat har gårdsförsäljning.

  Anmäl dig här – senast 17 januari

 • 27 jan 2022 Klocka som ikon 09.00 - 16.00
  Metoder för att upptäcka ungdomsbrottslighet och narkotikaanvändning Den 27 januari bjuder Länsstyrelserna i Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg in till en heldag kring metoder och arbetssätt för att upptäcka ungdomsbrottslighet och narkotikaanvändning.

  Ingen anmälan krävs

En hand signerar ett papper.

Samhälle

Behöver du en notarius publicus?

Notarius publicus är personer som har uppdrag att hjälpa allmänheten att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter, till exempel namnunderskrifter. Länsstyrelsen utser notarius publicus.

Demonstrationståg, foto. Logotyp för firandet av demokratin 100 år med texten vår demokrati - värd att värna varje dag.

Samhälle

Demokratin fyller 100 år – Kronobergs län står upp för en stark demokrati

År 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Den allmänna och lika rösträtten ses som demokratins definitiva genombrott i Sverige.

Rejäl, gammal tall intill blankis på Helgö, Växjö. Foto. Text: Luften är fri. Friluftslivets år 2021.

Natur och landsbygd

Kalender för Friluftslivets år 2021

Häng med ut i Kronobergs fantastiska natur! Här hittar du aktiviteter i naturen i Kronobergs län, arrangerade av föreningar och andra organisationer under Friluftslivets år. #luftenarfri

NYHETER

 • 2021-12-03

  Ansök om fana - ansökan 2022

  Föreningar i Kronoberg som vill ansöka om svensk fana för utdelning på nationaldagen 6 juni 2022 ska skicka in sin ansökan...
 • 2021-12-01

  Sveriges kontantinfrastruktur är sårbar

  Idag presenterar länsstyrelsen rapporten ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2021” för regeringen. Bedömningen är at...
 • 2021-12-01

  Länsstyrelserna får ett utökat tillsynsuppdrag över säkerhetsskydd

  Den 1 december 2021 börjar ändringar i säkerhetsskyddslagstiftningen att gälla. I samband med ändringarna får länsstyrelse...