• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kronobergs residens med Ukrainas flagga hissad.

Viktigt att veta i en orolig tid

Med anledning av Rysslands invasion i Ukraina har Länsstyrelsen aktiverat sin krisstab från fredagen den 4 mars. Syftet är att förbereda länet för de konsekvenser som kriget kan föra med sig. Vi är den högsta civila myndigheten i länet för totalförsvaret. Tillsammans är ett viktigt ord när det blir kris – vi arbetar tillsammans med andra aktörer i länet och nationellt och vår inriktning nu är att följa händelseutvecklingen noggrant.

KALENDER

 • 31 aug 2022 Klocka som ikon 15.00 - 16.30
  Informationsträff inför En vecka fri från våld I Kronoberg har vi i flera år gjort gemensamma satsningar och arrangerat aktiviteter under En vecka fri från våld, i samband med FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

  Anmäl dig här – senast 30 augusti

 • 04 sep 2022 Klocka som ikon 17.00 - 20.00
  Middag på Kronobergs residens I samband med Christina-gatans avslutning är du välkommen till residenset för en middag med småländska smaker.

  Anmäl dig här – senast 25 augusti

 • 05 06 sep 2022 Klocka som ikon För tider, se program
  FREDA beskrivning och farlighetsbedömning Jobbar du med våld i nära relation inom kommun eller kvinnojour i Kronobergs, Hallands, Blekinge, Jönköpings eller Skåne län? Länsstyrelsen erbjuder utbildning i standardiserade bedömningsmetoderna FR...

  Anmäl dig här – senast 26 augusti

 • 06 sep 2022 Klocka som ikon 09.00 - 15.15
  Samsjuklighet - risker, samverkan och arbetet framåt Välkommen till en digital temadag om samsjuklighet.

  Anmäl dig här – senast 23 augusti

Ett bestånd av parkslide. Foto.

Natur och landsbygd

Rapportera parkslide och andra invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är ett stort hot mot biologisk mångfald och kan orsaka negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Miljö och vatten

Bli vattensmart!

Kampanjen Vattensmart ger enkla och konkreta tips på hur du på olika sätt kan spara vatten.

Brasa vid sjö.

Samhälle

Tips och råd om du tänker elda eller grilla utomhus

Tänk på brandsäkerheten, även när det inte råder eldningsförbud. Särskilt när det är torrt i markerna. Du som eldar har ansvar för att elden inte sprider sig.

Besöksmål

Naturutflykter - följ med ut!

Upplev Kronobergs fantastiska natur. Här hittar du aktiviteter som arrangeras av länsstyrelsen, föreningar och andra organisationer i vårt län under 2022.

Människor som går på led på spången i Årshultsmyren

Besöksmål

Månadens naturreservat

Årshultsmyren rymmer vidsträckta myrområden med vildmarkskänsla. Följ med ut när försommarblomningen visar sig på myren.

Ställ med valsedlar i en vallokal.

Bo och leva

Val 2022: I höst är det dags att rösta igen

Riksdagvalet i Sverige 2022 kommer att äga rum söndagen den 11 september. Då genomförs även val till kommun- och regionfullmäktige.

NYHETER

 • 2022-06-22

  Lodjuren i Kronobergs län blir fler

  Resultatet från årets inventering av lodjur visar att det finns 8,33 familjegrupper av lodjur i Kronobergs län vilket är e...
 • 2022-06-21

  Nytt uppdrag för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden

  Regeringen ger Länsstyrelsen och flera myndigheter i uppdrag att ta fram en myndighetsgemensam plan för att öka utrikes fö...
 • 2022-06-21

  Årets Företagare Kronoberg 2022 är utsedd!

  Idag delade samhällsutvecklingsdirektör Carin Lamme Lindh ut priset Årets Företagare och Årets Unga Företagare. Priset Åre...