Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rösträkning på residenset.

Val 2022

Nu är rösträkningen klar efter valet. Alla valsedlar från kommunerna har granskats och räknats manuellt av cirka 40 rösträknare på residenset i Växjö. Det slutliga resultatet presenteras hos Valmyndigheten.

KALENDER

Ett bestånd av parkslide. Foto.

Natur och landsbygd

Rapportera parkslide och andra invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är ett stort hot mot biologisk mångfald och kan orsaka negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Logotyp för Klimatklivet. Svartvit text på solgul bakgrund.

Miljö och vatten

Ny ansökningsomgång för Klimatklivet

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden från den 23 augusti till 8 september.

Person som håller i en höna.

Natur och landsbygd

Krisstöd till jordbruket

Producenter inom fjäderfä- och animaliesektorn i jordbruket, växthusföretag och yrkesfiskare som fått kostnadsökningar till följd av kriget i Ukraina kan ansöka om ekonomiskt stöd.

Besöksmål

Naturutflykter - följ med ut!

Upplev Kronobergs fantastiska natur. Här hittar du aktiviteter som arrangeras av länsstyrelsen, föreningar och andra organisationer i vårt län under 2022.

Spångad led över myr.

Besöksmål

Månadens naturreservat

På Vakö myr har du utsikt över den öppna myren. Här finns spångad led som tar dig genom myrens miljöer och ut till utsiktspunkten.

Kronobergs residens med Ukrainas flagga hissad.

Samhälle

Viktigt att veta i en orolig tid

Med anledning av Rysslands invasion i Ukraina har Länsstyrelsen aktiverat sin krisstab från fredagen den 4 mars. Syftet är att förbereda länet för de konsekvenser som kriget kan föra med sig. Vi är de

NYHETER

 • 2022-09-27

  Regional lägesbild vecka 39, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

  Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ry...
 • 2022-09-23

  Slutligt valresultat klart

  Länsstyrelsen i Kronobergs län har nu fastställt resultatet för valet till kommunfullmäktige och regionfullmäktige i Krono...
 • 2022-09-21

  Regional lägesbild vecka 38, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

  Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ry...