Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kronobergs residens med Ukrainas flagga hissad.

Viktigt att veta i en orolig tid

Med anledning av Rysslands invasion i Ukraina har Länsstyrelsen aktiverat sin krisstab från fredagen den 4 mars. Syftet är att förbereda länet för de konsekvenser som kriget kan föra med sig. Vi är den högsta civila myndigheten i länet för totalförsvaret. Tillsammans är ett viktigt ord när det blir kris – vi arbetar tillsammans med andra aktörer i länet och nationellt och vår inriktning nu är att följa händelseutvecklingen noggrant.

KALENDER

 • 31 aug 2022 Klocka som ikon 15.00 - 16.30
  Informationsträff inför En vecka fri från våld I Kronoberg har vi i flera år gjort gemensamma satsningar och arrangerat aktiviteter under En vecka fri från våld, i samband med FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

  Anmäl dig här – senast 30 augusti

 • 04 sep 2022 Klocka som ikon 11.00 - 15.00
  Invigning av Skälhults naturreservat Var med oss när vi inviger Skälhults naturreservat utanför Lidhult i Ljungby kommun. Söndagen den 4 september klockan 11-15 får du ta del av olika aktiviteter när vi inviger det nya naturreservatet. L...

  Ingen anmälan krävs

 • 05 06 sep 2022 Klocka som ikon För tider, se program
  FREDA beskrivning och farlighetsbedömning Jobbar du med våld i nära relation inom kommun eller kvinnojour i Kronobergs, Hallands, Blekinge, Jönköpings eller Skåne län? Länsstyrelsen erbjuder utbildning i standardiserade bedömningsmetoderna FR...

  Anmäl dig här – senast 26 augusti

 • 06 sep 2022 Klocka som ikon 09.00 - 15.15
  Samsjuklighet - risker, samverkan och arbetet framåt Välkommen till en digital temadag om samsjuklighet.

  Anmäl dig här – senast 23 augusti

Ett bestånd av parkslide. Foto.

Natur och landsbygd

Rapportera parkslide och andra invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är ett stort hot mot biologisk mångfald och kan orsaka negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Miljö och vatten

Bli vattensmart!

Kampanjen Vattensmart ger enkla och konkreta tips på hur du på olika sätt kan spara vatten.

En höna i en tatuerad kvinnas famn. 

Natur och landsbygd

Krisstöd till jordbruket

Producenter inom fjäderfä- och animaliesektorn i jordbruket, växthusföretag och yrkesfiskare som fått kostnadsökningar till följd av kriget i Ukraina kan ansöka om ekonomiskt stöd.

Besöksmål

Naturutflykter - följ med ut!

Upplev Kronobergs fantastiska natur. Här hittar du aktiviteter som arrangeras av länsstyrelsen, föreningar och andra organisationer i vårt län under 2022.

Grönt öppet myrområde med skog i horisonten. 

Besöksmål

Månadens naturreservat

Stocksmyr–Brännan är länets största naturreservat och rymmer stora myr- och skogsområden med vildmarkskaraktär. Här finns iordningsställda vindskydd, eldstäder och vandringsleder.

Ställ med valsedlar i en vallokal.

Bo och leva

Val 2022: I höst är det dags att rösta igen

Riksdagvalet i Sverige 2022 kommer att äga rum söndagen den 11 september. Då genomförs även val till kommun- och regionfullmäktige.

NYHETER

 • Länsstyrelsen Kronoberg
  2022-08-16

  Regional lägesbild vecka 33, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

  Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag.
 • 2022-08-16

  Så påverkas tillgången till betaltjänster när Kassagirot försvinner

  Kassagirot är en betaltjänstlösning för kontanthantering av räkningsbetalningar, kontoinsättningar, kortuttag och dagskass...
 • 2022-08-15

  Nu öppnar ansökan om krisstöd till yrkesfisket

  Från och med idag kan du som är yrkesfiskare söka krisstöd hos Länsstyrelsen för ökade kostnader i samband med Rysslands i...
 • 2022-08-12

  Stor brandrisk i naturen – Länsstyrelsen uppmanar till försiktighet

  På grund av det varma vädret uppmanar Länsstyrelsen Kronoberg till stor försiktighet i skog och mark i helgen. Framför all...