• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län från och med klockan 12 den 24 juni 2022.   Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kronobergs residens med Ukrainas flagga hissad.

Viktigt att veta i en orolig tid

Med anledning av Rysslands invasion i Ukraina har Länsstyrelsen aktiverat sin krisstab från fredagen den 4 mars. Syftet är att förbereda länet för de konsekvenser som kriget kan föra med sig. Vi är den högsta civila myndigheten i länet för totalförsvaret. Tillsammans är ett viktigt ord när det blir kris – vi arbetar tillsammans med andra aktörer i länet och nationellt och vår inriktning nu är att följa händelseutvecklingen noggrant.

KALENDER

 • 31 aug 2022 Klocka som ikon 15.00 - 16.30
  Informationsträff inför En vecka fri från våld I Kronoberg har vi i flera år gjort gemensamma satsningar och arrangerat aktiviteter under En vecka fri från våld, i samband med FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

  Anmäl dig här – senast 30 augusti

 • 05 06 sep 2022 Klocka som ikon För tider, se program
  FREDA beskrivning och farlighetsbedömning Jobbar du med våld i nära relation inom kommun eller kvinnojour i Kronobergs, Hallands, Blekinge, Jönköpings eller Skåne län? Länsstyrelsen erbjuder utbildning i standardiserade bedömningsmetoderna FR...

  Anmäl dig här – senast 26 augusti

 • 06 sep 2022 Klocka som ikon 09.00 - 15.15
  Samsjuklighet - risker, samverkan och arbetet framåt Välkommen till en digital temadag om samsjuklighet.

  Anmäl dig här – senast 23 augusti

 • 07 08 sep 2022 Klocka som ikon För tider, se program
  Miljömålsdagarna 2022 Äntligen är Miljömålsdagarna tillbaka som en fysisk konferens. Välkommen till Sundsvall 7–8 september för att delta på Miljömålsdagarna 2022: Att möjliggöra hållbar grön omställning – tillsammans skap...

  Anmäl dig här – senast 26 augusti

Ett bestånd av parkslide. Foto.

Natur och landsbygd

Rapportera parkslide och andra invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är ett stort hot mot biologisk mångfald och kan orsaka negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Miljö och vatten

Bli vattensmart!

Kampanjen Vattensmart ger enkla och konkreta tips på hur du på olika sätt kan spara vatten.

En höna i en tatuerad kvinnas famn. 

Natur och landsbygd

Krisstöd till jordbruket

Producenter inom fjäderfä- och animaliesektorn i jordbruket, växthusföretag och yrkesfiskare som fått kostnadsökningar till följd av kriget i Ukraina kan ansöka om ekonomiskt stöd.

Besöksmål

Naturutflykter - följ med ut!

Upplev Kronobergs fantastiska natur. Här hittar du aktiviteter som arrangeras av länsstyrelsen, föreningar och andra organisationer i vårt län under 2022.

Människor som går på led på spången i Årshultsmyren

Besöksmål

Månadens naturreservat

Årshultsmyren rymmer vidsträckta myrområden med vildmarkskänsla. Följ med ut när försommarblomningen visar sig på myren.

Ställ med valsedlar i en vallokal.

Bo och leva

Val 2022: I höst är det dags att rösta igen

Riksdagvalet i Sverige 2022 kommer att äga rum söndagen den 11 september. Då genomförs även val till kommun- och regionfullmäktige.

NYHETER

 • 2022-07-01

  Premiär för Skärpt läge – länsstyrelsernas podd om civilt försvar

  Skärpt läge – det civila försvarets återkomst och din roll i Sveriges beredskap. Det är namnet på länsstyrelsernas nya podd om civilt försvar. I det första avsnittet, som släpps 1 juli, vrider och vänder komikern Mikael Tornving och Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen, på ett aktuellt ämne – försvarsvilja.