Coronavirus. 3D-illustration.

Coronapandemin

Vi arbetar med kommunerna, Region Kronoberg med flera för att hantera spridningen av covid-19. Vi kontrollerar också att regeringens och myndigheternas beslut om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning följs.

KALENDER

 • 20 sep 2021 Klocka som ikon 12.15 - 13.00
  Överlever demokratin? Demokratins framtida utmaningar för det politiska engagema... I år gör Länsstyrelsen och Linnéuniversitetet en gemensam satsning för att uppmärksamma att demokratin firar 100 år. Vi kommer att erbjuda åtta livesända lunchseminarier, som guidar dig genom demokrat...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 21 sep 2021 Klocka som ikon 08.30 - 12.00
  Nätverksmöte föräldraskapsstöd Under 2021 kommer vi att ha särskilt fokus på föräldraskapsstöd och brottsförebyggande åtgärder. Vi bjuder nu in dig som anordnar eller samordnar föräldraskapsstödsinsatser i länet.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 23 sep 2021 Klocka som ikon 09.00 - 12.00
  Ekologisk inspiration - naturbeteskött Efterfrågan på ekologiskt och närproducerat ökar bland konsumenter och i offentliga kök. Vi tror att det finns stora möjligheter för fler ekologiska producenter i länet.

  Anmäl dig här – senast 21 september

 • 23 sep 2021 Klocka som ikon 13.00 - 15.00
  Webbinarier om prostitution och människohandel: Utsatthet bland nyanlända barn o... Seminariet fördjupar bilden av den särskilda utsatthet som nyanlända barn och unga riskerar att hamna i samt ge exempel på hur man kan arbeta förebyggande, både i det direkta mötet med ungdomarna och ...

  Anmälningsdatum är passerat

En hand signerar ett papper.

Samhälle

Behöver du en notarius publicus?

Notarius publicus är personer som har uppdrag att hjälpa allmänheten att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter, till exempel namnunderskrifter. Länsstyrelsen utser notarius publicus.

Ett bestånd av parkslide. Foto.

Natur och landsbygd

Rapportera parkslide och andra invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är ett stort hot mot biologisk mångfald och kan orsaka negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Demonstrationståg, foto. Logotyp för firandet av demokratin 100 år med texten vår demokrati - värd att värna varje dag.

Samhälle

Demokratin fyller 100 år – Kronobergs län står upp för en stark demokrati

År 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Den allmänna och lika rösträtten ses som demokratins definitiva genombrott i Sverige.

Stenhjärta i två kupade händer över en gräsmatta. Foto: Camilla Zilo.

Bo och leva

Vigselförrättare

Här hittar du borgerliga vigselförrättare i länets kommuner.

Rejäl, gammal tall intill blankis på Helgö, Växjö. Foto. Text: Luften är fri. Friluftslivets år 2021.

Natur och landsbygd

Kalender för Friluftslivets år 2021

Häng med ut i Kronobergs fantastiska natur! Här hittar du aktiviteter i naturen i Kronobergs län, arrangerade av föreningar och andra organisationer under Friluftslivets år. #luftenarfri

NYHETER

 • 2021-09-14

  De vann årets SKAPA-priser i Kronobergs län!

  SKAPA-priset är landets största och mest prestigefyllda innovationspris, som delas ut varje år sedan 1986, till minne av u...
 • 2021-09-10

  Se upp för giftig larv på björk!

  Den blåsvarta björkstekelns larver är giftiga för både människor och djur, om de får den i sig. Djur kan få i sig larverna...
 • 2021-09-10

  Stöd beviljat från Klimatklivet till grön vätgasproduktion i Ljungby

  Klimatklivet har beviljat Strandmöllen AB investeringsstöd för uppförandet av en anläggning för vätgasproduktion i Ljungby...