Coronavirus. 3D-illustration.

Coronapandemin

Vi arbetar med kommunerna, Region Kronoberg med flera för att hantera spridningen av covid-19. Vi kontrollerar också att regeringens och myndigheternas beslut om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning följs.

KALENDER

Ett bestånd av parkslide. Foto.

Natur och landsbygd

Rapportera parkslide och andra invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är ett stort hot mot biologisk mångfald och kan orsaka negativa effekter på jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Demonstrationståg, foto. Logotyp för firandet av demokratin 100 år med texten vår demokrati - värd att värna varje dag.

Samhälle

Demokratin fyller 100 år – Kronobergs län står upp för en stark demokrati

År 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Den allmänna och lika rösträtten ses som demokratins definitiva genombrott i Sverige.

Stenhjärta i två kupade händer över en gräsmatta. Foto: Camilla Zilo.

Bo och leva

Vigselförrättare

Här hittar du borgerliga vigselförrättare i länets kommuner.

Rejäl, gammal tall intill blankis på Helgö, Växjö. Foto. Text: Luften är fri. Friluftslivets år 2021.

Besöksmål

Luften är fri – Friluftslivets år 2021

Friluftslivets år ska få ut fler i naturen, visa på friluftslivets värden och lära om allemansrätten. Här hittar du guidningar ut i naturen och kan anmäla din organisations aktiviteter. #luftenarfri

Bo och leva

Begravningar

Länsstyrelsen handlägger ansökningar om att sprida ut aska, utser begravningsombud och tar beslut i andra begravningsfrågor.

NYHETER

  • 2021-06-16

    Extra tillsyn i sommar av största insjöfisken

    Malen är vår största insjöfisk. Den är också en av våra mest sällsynta och hotade arter, och fiske efter mal är förbjudet enligt fiskelagen.   Landets länsstyrelser arbetar med övervakning av malen och kommer under sommaren att genomföra informationssatsningar och tillsynsbesök i de områden där arten finns. Sjön Möckeln i Kronobergs län är en av få sjöar där malen fortfarande finns.