Granskning av skötselplaner och ÄFO-planer
Regina Gentsch
Telefon: 010-224 54 34

Registrering
ÄFO 1, 2, 3 – Linnea Ulfsdotter
Telefon: 010-224 54 15

ÄFO 5, 6, 7 – Ingela Gjers
Telefon: 010-224 54 70

ÄFO 4, 8, 9 - Regina Gentsch
Telefon: 010-224 54 34

Spillningsinventering
ÄFO 1-9 – Linnea Ulfsdotter
Telefon: 010-224 54 15