Länsstyrelsen i Stockholm är ansvarig för bitillsynen i Västmanlands län

Telefonnummer 010-223 10 00 (växel)