Länsstyrelsen i Stockholms län

Box 22067, 104 22 Stockholm