Anna Tjell - för frågor kring jordbrukarstöd

Enheten för jordbrukarstöd och veterinär

Telefon 0611-34 90 12

 

Helén Löfblad - för frågor kring djurskydd och livsmedel

Enheten för jordbrukarstöd och veterinär