Enheten för samhällsbyggnad

Frågor med anledning av ansökan eller i övrigt med anknytning till vattenskyddsområden kan ställas till Länsstyrelsen Västernorrland, enheten för samhällsbyggnad.

Telefon växel 0611 - 34 90 00