Jonas Fagerman, projektledare Norrbyskär

Umeå kommun

Telefon 090-16 14 32

Tobias Berglin, projektledare Blaikengruvan

Sveriges geologiska undersökning, SGU