Skicka ansökan till:

Länsstyrelsen i Uppsala län

751 86 Uppsala