Jordbrukarstöd i Uppsala län

Telefon där du når både Jordbruksverket och Länsstyrelsen: 0771-67 00 00