Länsstyrelsen Uppsala län

GIS (kartor och geodata)

Telefon (vxl): 010-22 33 000