Vid driftstörning eller olycka, om du inte kan få tag på ordinarie handläggare, begär att bli koppad till Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet.