Frågor kring dispenser och tillstånd i nationalparker, naturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden samt i djur- och växtskyddsområden:

Gabriel Bernhardsson

Emilia Wolfhagen

Sonja Preuss

Frågor kring dispenser och tillstånd i vattenskyddsområden:

Jan Eckhéll

Katja Saranka