Telefon: 010-22 33 110 måndag mellan kl. 13-16 och tisdag-fredag mellan kl. 9-12.

Det går även bra att skicka in anmälningar via e-post.

Akuta ärenden utanför kontorstid hänvisas till polisens växel 114 14.

Notera: E-post som skickas till oss blir en allmän handling och kan vid begäran göras offentlig. Det innebär att vem som helst som vill får ta del av anmälan. Den som blir anmäld har också rätt att se hela anmälan, vilket innebär att denna person får veta vem avsändaren är och alla inkomna uppgifter så som namn, e-postadress eller liknande.