Ulrike Segerström

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Enheten för djurskydd och veterinära frågor

010-223 40 00 (växel)