Marie Strömqvist
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Kommunikatör