Kontakta projektledarna på Skogsstyrelsen om du har frågor om projektet

Niklas Nyström
0155-26 49 75
niklas.nystrom@skogsstyrelsen.se

Åsa Hofring
018-27 88 31
asa.hofring@skogsstyrelsen.se

Kontaktpersoner på Länsstyrelsen i Södermanlands län

Erik Hjortsberg
Enhetschef
Avdelningen för natur och miljö

Bo Westman
Enhetschef
Avdelningen för natur och miljö