Har du frågor eller synpunkter om våra naturreservat? När du kontaktar oss behöver vi ha följande information för att vi ska kunna svara dig på ett bra sätt:

  • Vilket reservat det gäller
  • Tydlig beskrivning av din synpunkt eller fråga
  • Kontaktuppgifter (mejladress eller telefonnummer)

Länsstyrelsen i Södermanlands län