Havs- och kustplanering

De tre samordnande länsstyrelserna informerar om länsstyrelsernas arbete med den statliga havsplaneringen, den kommunala planeringen av kust och hav och andra intressanta initiativ med bäring på havs- och kustplanering.

Läs Nyhetsbrev om havs- och kustplanering, november 2019 Länk till annan webbplats.

Kontakt