Veronikanätfjäril

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Faktablad

Få svenska fjärilar har minskat så snabbt som vår mest sällsynta dagfjäril; veronikanätfjärilen.

Idag känner vi bara till två små förekomster, en i Västmanlands län och en i Kalmar län.

Kontakt