Veronikanätfjäril

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 2

Publikationstyp: Faktablad

Få svenska fjärilar har minskat så snabbt som vår mest sällsynta dagfjäril; veronikanätfjärilen.

Idag känner vi bara till två små förekomster, en i Västmanlands län och en i Kalmar län.

Kontakt